Lawaai eerste oorzaak stadsvlucht

© brusselnieuws.be
06/05/2010
Lawaai is het eerste motief voor stadsvlucht. Dat blijkt uit de eerste geluidsatlas die Leefmilieu Brussel heeft opgesteld. Vooral in de buurt van de luchthaven en de grote verkeersassen is er veel geluidsoverlast. [11 reacties]

Het wegverkeer is de eerste bron van geluidsoverlast is. 42 procent van de Brusselse bevolking is blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 55 db. De Kleine en de Grote Ring en de grote invalswegen zoals de Keizer Karellaan en de Leopold III-laan zijn grote boosdoeners.

Tweede bron van overtollig lawaai is het luchtverkeer. Dat hindert 12,5 procent van de bevolking. 's Nachts loopt dat op tot 27 procent. Vooral de bewoners in Neder-Over-Heembeek, Haren en Evere zijn hiervan het slachtoffer.

Daarnaast zorgt ook de trein voor heel wat geluidshinder, vooral rond de spoorbundels in de buurt van het Noord- en het Zuidstation.

Parken zijn niet stil
Opvallend vaststelling is dat ook de meeste Brusselse parken ver van stil zijn. Door de nabijheid van grote verkeersassen en het ontbreken van geluidsbarrières kan het achtergrondgeluid ook in het groen oplopen tot 65 db.

"Peilingen tonen aan dat geluidsoverlast voor de Brusselaars de tweede grootste vorm van milieuhinder is," zegt minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. "Het zou ook de eerste reden zijn om te verhuizen. 54 procent van de gezinnen is niet tevreden met het omgevingslawaai in het gewest en 20 procent vindt dat zijn woonplaats te lawaaierig is. Geluidshinder is ook de meest voorkomende klacht bij Leefmilieu Brussel (60 procent)."

Geluid is ook een belangrijke factor op het vlak van de volksgezondheid. "De invloed van geluid op de gezondheid is niet uitsluitend auditief. Geluidsoverlast kan leiden tot stress, slapeloosheid, hart- en vaatziekten en het kan de prestaties beïnvloeden."

Maatregelen
Bedoeling van de nieuwe geluidsatlas van Leefmilieu Brussel is dat het beleid kan worden bijgestuurd. "Wat het luchtverkeer betreft, moeten we bij de federale overheid blijven pleiten voor een betere spreiding van het vliegverkeer en voor een volledig verbod op nachtvluchten," stelt Huytebroeck.

De geluidsoverlast van het wegverkeer kan verminderd worden door het versmallen van wegen, het invoeren van snelheidsbeperkingen, het vernieuwen van de wegbedekking en het plaatsen van geluidswerende muren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni