Leuven en Antwerpen bannen schachtenverkoop, Brussel niet: ‘Nooit klachten ontvangen’

© PhotoNews
| Studenten tijdens een jaarlijks studentenfeest (archiefbeeld).

De Leuvense studentenkringen organiseren niet langer schachtenverkopen. Deze studentikoze 'verkoop' is geschrapt uit het nieuwe Leuvense doopcharter en ook de Universiteit van Antwerpen zet stappen in die richting. In Brussel leeft de traditie wel voort. "We hebben er nooit klachten over ontvangen."

"Bij ons organiseren maar een paar verenigingen een schachtenverkoop, meestal in het tweede semester," zegt Sicco Wittermans, woordvoerder van de VUB. "De schachten worden niet voor geld verkocht, maar voor bier of alfredo’s: appeljenever met ice-tea." De oprachten zijn 'ludiek' en ook 'beperkt in tijd' en er wordt op voorhand gecommuniceerd wat de inhoud van de opdrachten is. Tot nu toe zijn er in Brussel nooit klachten over de schachtenverkoop ingediend, weet Wittermans.

De Codex Studentenleven in Brussel schrijft voor dat de vereniging waakt over het veilige verloop van activiteiten. Dit omvat het inschatten en voorkomen van gezondheidsrisico’s en andere veiligheidsrisico’s. Het Vlaamse doopcharter is door de Brussels Studentengenootschap (BSG) - het overkoepelend studentenorgaan van de VUB - en de Studentenraad ondertekend en vertaald naar de Brusselse Codex Studentenleven. Deze codex legt geen regels vast die specifiek gaan over de schachtenverkoop binnen studentenverenigingen.

Daarnaast moeten verenigingen vanaf dit academiejaar ook verplicht een vertrouwenspersoon aanduiden. "Bij hen kunnen schachten en leden terecht als ze met iets zitten of problemen ervaren met andere leden of besuursleden," zegt Wittermans.

Sanda Dia

De studentendopen liggen onder vuur sinds de dood van de jonge student Sanda Dia, die tijdens een doop in Leuven overleed door de gevolgen van onderkoeling na het uitvoeren van 'dooprituelen'. Specifiek gaat het om de 'schachtenverkoop'. Dan kunnen oudere studenten een eerstejaars 'kopen' nadat diegene enkele opdrachten heeft vervuld. Deze jonge student zal daarna in sommige gevallen ook gedurende een bepaalde tijd klusjes uitvoeren voor de persoon die hem of haar heeft gekocht.

De Leuvense studentenkringen hebben schachtenverkopen uit het doopcharter geschrapt. In de plaats daarvan kunnen nieuwe studenten een peter of meter krijgen, maar dit kan niet per opbod of betaling van drankbonnetjes gebeuren. Ook mag er geen onderscheid worden gemaakt op basis van geslacht, uiterlijk of huidskleur.

Welkomstrituelen

De rector van Antwerpen riep op om de verkoop van schachten af te schaffen. Dit omdat deze vaak plaatsvinden in private of semipublieke ruimtes en daardoor moeilijk te controleren zijn. Het verbod zal formeel in werking treden tijdens het volgende academiejaar, maar ook dit jaar kunnen er sancties volgen voor wie nog een schachtenverkoop organiseert.

De werkgroep Welkomstrituelen zal met de Stad Antwerpen, de hogescholen, universiteiten en de politie tegen 2022 met een volledige hertekening komen van de rituelen rond de studentendoop. Rector Herman van Goethem pleit ervoor dat het 'ritueel van vernedering' omgezet wordt in een 'ritueel van verwelkoming'.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?