Liga voor Mensenrechten verhuist naar Molenbeek

© mensenrechten.be
| Het nieuwe Mensenrechtenhuis in Sint-Jans-Molenbeek, op nummer 53 aan de Leopold II-laan.

De Liga voor Mensenrechten verhuist over enkele maanden van Gent naar Molenbeek. De organisatie heeft samen met de Ligue des Droits Humains een pand gekocht aan de Leopold II-laan. “Wij verhuizen omdat wij de krachten met de Ligue willen bundelen,” zegt advocaat en voorzitter Kati Verstrepen.

De Liga werkt sinds jaar en dag vanuit Gent. De iets grotere Franstalige tegenhanger, de Ligue des Droits Humains, heeft haar stek in de Brusselse Kogelstraat. Beide organisaties vinden dat er veel nauwer samengewerkt moet worden en hebben daarom samen een pand gekocht in Molenbeek.

“De meeste mensenrechtenschendingen zijn federale materie,” zegt voorzitter Verstrepen van de Liga. “Nu werken wij vaak beide op dezelfde thema’s. Los van elkaar komen we dan tot dezelfde conclusies. Dat kan efficiënter. De taken kunnen verdeeld worden. We hebben dat eerst geprobeerd via de digitale weg, maar kwamen tot de slotsom dat samen in één huis zitten toch beter werkt. Dan is er ook maar één printer, één kopieerapparaat en één bibliotheek nodig.”

Een fusie van beide organisaties is niet aan de orde, zegt Verstrepen. “We blijven twee aparte organisaties want we leggen eigen accenten. Zo wordt er bij de Ligue veel meer ingezet op de bestrijding van politiegeweld. Dat doen we aan Vlaamse kant minder. Bij ons is er meer aandacht voor de wooncrisis, de slechte staat van sommige sociale woningen en de misbruiken op de huurmarkt.”

“Daarnaast zijn er dus een heleboel zaken die we graag samen in de gaten willen houden. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus bijvoorbeeld. Door de algemene lockdown werden sommige basisrechten beperkt en door zaken als contacttracing staat ook de privacy onder druk.”

Rechten-van-de-Menslaan

De Liga besloot dan ook Gent te verruilen voor Brussel. “Zo zitten we ook dichter bij de beleidsmakers.”

Eind dit jaar of begin volgend jaar verhuizen beide mensenrechtenorganisaties naar de Leopold II-laan 53, waar de eerste opdracht zal zijn: de naam van de laan veranderen. “Dat is nodig en het zou fantastisch zijn mocht ze omgedoopt worden tot Rechten-van-de-Menslaan.”

Het nieuwe, gezamenlijke Mensenrechtenhuis neemt zijn intrek in een groot achterhuis met binnenkoer. “Het pand is groot genoeg om vormingen en workshops te geven en om mensten te ontvangen. We willen het publiek graag meer betrekken bij wat we doen, we willen de mensenrechten meer kenbaar maken, een beetje vulgariseren zelfs. Mensen beschouwen het vaak als iets elitair. Ze beseffen niet genoeg dat mensenrechten ook in ons dagelijkse leven een rol spelen en wat de impact van een schending is.”

Crowdfunding

De aankoop en renovatie van het pand kosten 1,15 miljoen euro. Om aan de laatste 400.000 euro te raken, begonnen de Liga en de Ligue enkele weken geleden een crowdfundingsactie. Verstrepen: “Er is ondertussen al bijna 150.000 euro opgehaald, een flink bedrag werd geschonken door de ouders van Lauriane, een jonge juriste die het leven liet bij de aanslagen van 2016. Zij legden ook de symbolische eerste steen en vroegen met de schenking iets te doen wat mensen verbindt. Daarom ben ik blij dat het Mensenrechtenhuis in Molenbeek verrijst, de plaats bij uitstek waar aan verbinding gewerkt moet worden.”

https://human-rights-house.be/nl

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?