'Maak Brussel Mobiliteit niet monddood'

© Bart Dewaele

De fietsersverenigingen Fietsersbond en GRACQ waarschuwen samen met de milieuverenigingen BRAL en IEB de Brusselse parlementsleden voor de herziening van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), beter bekend onder de Franstalige afkorting COBAT, die volgende week vrijdag door het Brussels Parlement besproken wordt in plenaire vergadering. De uitsluiting van de mobiliteitsadministratie Brussel Mobiliteit uit de zogenaamde overlegcommissies baart hen zorgen.

"Besprekingen en beslissingen over vergunningen voor parkings, wegenwerken, stadsprojecten, en dies meer, zullen voortaan dus gebeuren met experts in stedenbouw, milieu, erfgoed ... en zonder een mobiliteitsexpert? De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de mobiliteitsadministratie in de overlegcommissies was nog maar enkele jaren geleden ingevoerd. Bij de laatste staatshervorming meer bepaald. De bedoeling was juist om te zorgen voor meer samenhang tussen de mobiliteitsplannen en de uitvoering van openbare werken op het terrein", luidt het in een open brief aan de Brusselse parlementsleden.

Voor de vier organisaties moet Brussel Mobiliteit deel blijven uitmaken van de overlegcommissies en betrokken worden bij de opmaak van Brusselse plannen. Bestaande plannen mogen niet zomaar overruled worden door richtplannen.

"De aanwezigheid van Brussel Mobiliteit in de overlegcommissies zorgt nu effectief voor een grotere samenhang tussen beleid en uitvoering op het terrein en creëert een betere dialoog tussen de verschillende betrokken partijen. Waarom wordt deze maatregel teruggedraaid?", luidt het.

Het nieuwe BWRO voorziet ook de mogelijkheid voor de regering om voortaan met één eenvoudig Richtplan af te wijken van alle andere wetgevende plannen, zoals een gewestelijk bestemmingsplan, of mobiliteitsplan. Ook bij de opmaak van zo'n Richtplan, wordt de Brusselse mobiliteitsadministratie niet of nauwelijks betrokken, klagen de Fietsersbond, GRACQ, BRAL en IEB nog aan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?