Maritiem Atelier stelt boten en botenkennis ter beschikking

© Marc Gysens
Enkele Brusselse vijftigers vertaalden hun passie voor varen en zeilen in een tweetalig sociaal project. Ze doopten zichzelf Maritiem Atelier vzw/asbl L’Atelier Marin en willen boten en botenkennis ter beschikking stellen van de jeugd, zonder onderscheid van cultuur, taal of levensbeschouwing. BDW sprak met Nicolas Joschko en Nick Trachet, twee stuurlui op scherp.

H et mondaine café van de BRYC, voluit de Brussels Royal Yacht Club, ademt een Engels clubsfeertje uit. "We zitten hier op een schip, hé. De plankenvloer is afkomstig van het dek van de boot van Thomas Lipton, de man die zijn naam aan het gelijknamige theemerk verbond," vertelt Nicolas Joschko. Door het prachtige glaswerk zien we hoe de zon laag over de jachthaven hangt. "Deze plek is weinig bekend in Brussel en straalt toch een ongelooflijke charme uit. Er worden hier ook cursussen en concerten georganiseerd."

Hoe is het idee voor dit project ontstaan?
Nicolas Joschko: "Met een zevental vrienden, allemaal vijftigers die gepassioneerd zijn door de zeevaart, vertrokken we vanuit een paar vaststellingen. Zo constateerden we dat er voor jongeren vanaf zestien, zeventien jaar weinig betaalbare activiteiten zijn waarin ze hun liefde voor boten kunnen verderzetten. Die leemte in het aanbod willen we opvullen. Over heel het land liggen onbeheerde jachten te slapen aan de kades. De eigenaar is overleden, de erfgenamen weten niet wat ermee te doen, enzovoort."

Wat wilt u met dit project teweegbrengen?
Joschko: "Het is onze bedoeling om boten te restaureren of nieuwe boten te bouwen, en die dan gratis ter beschikking te stellen van jongeren, en dan nog het liefst van minder welgestelde jongeren. In ruil vragen we hulp bij herstellingen of renovaties, maar geen geld."

"Op korte termijn hebben we twee doelen. Ten eerste willen we een Bantry Bay yawl bouwen. Dat type admiraalssloep werd eind achttiende eeuw door de Franse marine gebruikt om verschillende Europese landen te bevrijden en biedt plaats aan dertien man, onder wie tien roeiers. In 2000 schreef het Franse magazine La Chasse-Marée een wedstrijd uit met de vraag om replica's te maken. Ondertussen bestaan er een vijfendertigtal over heel de wereld. In 2014 willen we met ons exemplaar meedoen aan de Atlantic Challenge, een internationale bijeenkomst van deze yawls."

"Tegelijk willen we ook andere boten restaureren. We rekenen daarvoor naast subsidies ook op giften. Zo stelde een sympathisant ons een boot (foto) uit de jaren 1970 ter beschikking. Er is al wat verniswerk gebeurd en we zijn van plan om die boot nu samen met de 140ste (de Nederlandstalige zeescouts van Brussel, verwijzend naar hun stamnummer, red.) en de 75ste (de Franstalige zeescouts, red.) te restaureren. Hij is in goede staat, maar er zijn behoorlijk wat herstellingen nodig. Zo moet de elektronica gemoderniseerd worden, zodat de jongeren de boot in alle veiligheid kunnen gebruiken. En nu zondag plaats ik de mast op de 'Jonathan'." (De boot is vernoemd naar de vermoorde Joe Van Holsbeeck, die bij de Franstalige zeescouts van Brussel zat.)

Nick Trachet: "In de paas- en zomervakantie zullen beide Brusselse zeescouts met de 'Jonathan' op kamp gaan. Hij is 7,60 meter lang en je kunt er met vijf in slapen."

Joschko: "Dan kun je dus met zes op kamp, want er moet er altijd eentje de wacht houden (lacht). Daarnaast stel ik ook twee boten ter beschikking die ik eigenhandig ontworpen en gerestaureerd heb."

Richt u zich dan uitsluitend tot zeescouts?
Joschko: "Nee, niet per se. Er moet wel minstens één gebrevetteerd iemand tussen zitten."

Trachet: "We zijn een soort rederij."

Joschko: "In feite zijn we een sociale rederij. De bedoeling is wel degelijk om jongeren van allerlei horizonten toegang te verlenen tot dit project. Maar in deze eerste fase richten we ons inderdaad op de zeescouts, eenvoudigweg omdat die al ervaring hebben en gemotiveerd zijn. De pioniers - dat zijn de zestien- en zeventienjarigen - zijn chauds comme une baraque à frites, zoals ze zeggen."

"Op termijn willen we tot structurele samenwerkingen komen, maar daarvoor moeten we eerst iets fundamentelers te bieden hebben. Dan pas wordt doelgericht samenwerken mogelijk. We zullen projecten op poten zetten in functie van de noden die zich voordoen tijdens het verbouwen. Is dat zeilen repareren, dan is dat zeilen repareren. Wij zijn daarnaast ook vragende partij om volgens de principes van de sociale economie samen te werken met verschillende organisaties."

"Het staat in onze statuten dat er 'nuttige vorming' zal worden gegeven, maar dat zijn zaken die eerder indirect tot ons takenpakket behoren. We willen ons niet in de plaats stellen van de zeilscholen bijvoorbeeld: die zijn er al. En we gaan ook geen kampen organiseren: dat doen de scouts al."

"Op dit ogenblik gebeurt alles op puur vrijwillige basis. Als we de 'Jonathan' dit jaar aan verschillende jeugdorganisaties ter beschikking kunnen stellen, dan is het al een succes. Daarnaast hebben we al contact met verschillende vzw's en is het ons doel om zo breed mogelijk samen te werken."

Trachet: "Dat kan dan wel een probleem vormen met de brevetten."

Joschko: "Daar kan het interessant zijn om de zeescouts zich die boot al eigen te laten maken, zodat zij op een zeker ogenblik misschien gemengde teams kunnen opleiden."

Hoe wilt u de jongeren in de stad aanspreken?
Joschko: "Iedereen die interesse heeft, mag contact met ons opnemen. Het zou fantastisch zijn als jongeren die ervan dromen om pakweg scheepsarchitect of kapitein te worden, maar in een milieu zitten waarin dat vandaag niet mogelijk is, door ons project gestimuleerd worden."
--------------------------
Meer weten? Mail naar nicolas@joschko.be of kijk op www.maritiematelier.be (in opbouw)

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?