'Maximaal 100 kilometer per uur op Ring rond Brussel'

© FM Brussel
12/01/2009
De gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, wil overdag de maximumsnelheid op de grote Ring rond Brussel beperken tot 100 kilometer per uur. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (SP.A) en de partij Groen! steunen het voorstel.

Een algemene snelheidsverlaging en meer gelijkmatig rijgedrag zal volgens de gouverneur de CO2-uitstoot met zo'n 15 procent verminderen. Bovendien zal een rustigere verkeersstroom voor een vermindering van het aantal ongevallen en bijgevolg ook voor minder verkeershinder zorgen.

"Die gelijkmatige snelheid is goed voor de verkeersveiligheid. Daardoor zijn er minder ongevallen, minder incidenten en minder verkeershinder. Het is goed voor het milieu en de gezondheid. Want er is minder CO2-uitstoot en minder fijn stof. En het is uiteindelijk ook beter voor de vlotheid van het verkeer.;" zegt De Witte.

Momenteel gelden op de Ring rond Brussel snelheidsbeperkingen van 90 tot 120 kilometer per uur, wat soms ook voor verwarring zorgt. Op sommige plaatsen mag je er 120 rijden en op andere maar 90. Een gelijkmatige en lagere snelheid is volgens De Witte noodzakelijk. En dat zal niet leiden tot trager verkeer.

"Iedereen weet dat files voor een deel ontstaan doordat men plots heel snel kan rijden en dan plots moet remmen als het verkeer opstopt. Dat maakt meestal langere files dan wanneer je een meer gelijkmatige snelheid aanhoudt," aldus De Witte.

Op de Ring rond Antwerpen werd eerder al een dergelijke snelheidsbeperking ingevoerd.

'Goede argumenten'
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vindt het voorstel van gouverneur De Witte een goed voorstel.

"Ik wil dit idee zeker ondersteunen," aldus Van Brempt. "Ik denk dat de gouverneur heel goede argumenten heeft. Bovendien hebben we ervaring op de Ring rond Antwerpen, die even druk is als de Ring rond Brussel. Daar mag vandaag maximaal 100 kilometer per uur gereden worden, los van het feit dat er ook op andere momenten nog verdere snelheidsverlagingen kunnen aangekondigd worden, omwille van de drukte of de verkeersveiligheid."

Ook Groen! steunt het voorstel van de gouverneur. Naast de snelheidsbeperking stelt Groen! ook een inhaalverbod voor vrachtwagens voor. Op die manier wordt de Ring optimaal gebruikt en is de uitbreiding van de Ring niet langer nodig, aldus de partij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni