Meer Vlamingen leggen rijexamen in Brussel af

© Bart Dewaele

Het Vlaamse rijexamen wordt strenger vanaf 1 juni. Omdat de Vlaamse rijexamencentra tot die tijd zo goed als volgeboekt zijn, trekken zelfs Limburgers naar de twee Brusselse examencentra in Schaarbeek en Anderlecht. De Brusselse hervorming van het rijbewijs treedt pas in 2018 in, en dus kunnen Vlaamse kandidaten er ook na 1 juni nog terecht voor een examen ‘oude stijl’.

Sinds de zesde staatshervorming mogen de drie gewesten eigen accenten leggen in het rijexamen. Brussel en Wallonië zijn nog bezig met de voorbereidingen van die wetswijzigingen, maar Vlaanderen is er klaar voor en voert haar veranderingen in op 1 juni.

Het theoretische examen wordt voortaan strenger in Vlaanderen. Zware fouten in de test zullen zwaarder doorwegen in het eindresultaat. Daarnaast worden er meer manoeuvres opgenomen in de praktijktest, en zullen kandidaat-bestuurders ook een risicoherkenningstest moeten afleggen. Ze zullen ook met de gps zelfstandig hun weg moeten kunnen vinden, zonder aanwijzingen van de examinator.

Automobilistenfederatie Touring waarschuwde in de Vlaamse media de afgelopen dagen voor ‘rijbewijstoerisme’: Vlamingen die in Brussel of Wallonië hun examen gaan doen “omdat het daar makkelijker is”.

Inderdaad ziet het rijexamencentrum in Schaarbeek de Vlamingen sinds een week of twee toestromen voor het praktijkexamen. “Ze komen zelfs uit Antwerpen of de provincie Limburg. We hebben het aantal Nederlandstalige examens daarom verdubbeld”, zegt een medewerker aan BRUZZ. Aan officiële kant wordt dat tegengesproken: het kabinet-Debaets spreekt van 10 procent meer Nederlandstalige theorie-examens, 25 procent meer examens met tolken, en geen stijging wat de Nederlandstalige praktijkexamens betreft.

Bij het andere Brusselse rijexamencentrum, in Anderlecht, zien ze ook een stijging van het aantal Vlaamse kandidaten voor het rijexamen. Maar de medewerkers daar willen nog niet van een oorzakelijk verband spreken. “Het kan ook te maken hebben met de aankomende paasvakantie.”

EHBO-cursus verplicht in Brussel
“De volledige waarheid ziet er anders uit”, reageert bevoegd Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) op de uitspraken van Touring over het 'rijbewijstoerisme'.  “Ik wil graag aanstippen dat het nog steeds de federale overheid en de Europese overheid zijn die vastleggen wat de leerdoelen zijn voor het behalen van het rijbewijs.”

De staatssecretaris voor Verkeersveiligheid wijst erop dat de gevaarherkenningstest ook opgenomen is in de plannen voor het nieuwe, eigen Brusselse rijbewijs. Bovendien zullen kandidaat-bestuurders die in Brussel hun examen afleggen er bovenop ook verplicht een EBHO-cursus moeten volgen.

Maar het Gewest overlegt nog volop met de sector en de andere gewesten voor het de noodzakelijke wijzigingen in ordonnanties en besluiten kan voorleggen. “Ergens in de eerste helft van 2018 moet het nieuwe rijbewijs gestemd worden”, zegt Debaets’ woordvoerder.

Tot die tijd blijven in Brussel dus de oude, nationale regels gelden: een examen met minder manoeuvres en gevaarherkenningstest noch EHBO-proef. En dat zal wellicht nog een tijd meer Vlamingen aantrekken.

Ook kunnen de Brusselse rijexamens nog in ruim twintig talen via een tolk worden afgelegd, iets wat in Vlaanderen sinds 1 maart enkel nog kan voor Frans-, Duits- en Engelstaligen. De kosten voor de tolk worden gedragen door de kandidaat-bestuurders zelf.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?