Minder auto's op het Van Meenenplein

Verkeersvrij wordt het Maurice Van Meenenplein niet, maar met het nieuwe politiereglement in de hand hoopt schepen van Mobiliteit Carlo Luyckx (PS) het aantal parkeerplaatsen toch te halveren. Luyckx wil ook samenwerken met het wijkcomité Altitude 81, dat pleit voor een reflectie over de globale heraanleg van het plein aan het gemeentehuis.

E ven dreigt het spannend te worden. Net voor de jongste gemeenteraad staat een groepje misnoegde buurtbewoners pamfletten uit te delen aan de ingang van het gemeentehuis. Houdt men ons voor de gek? is de titel van het geschrift, maar ze voegen er (mondeling) onmiddellijk aan toe dat ze van goede wil zijn en dat ze constructief willen samenwerken met het schepencollege.
Het wijkcomité Altitude 81 had gehoopt het schepencollege te interpelleren (het gemeentereglement biedt die ruimte) over de chaotische plek die het Maurice Van Meenenplein geworden is. Chaotisch, omdat de auto's zich er om het even hoe, om het even waar, op om het even welk ogenblik parkeren. Maar het reglement stipuleert ook dat inwoners niet mogen interpelleren over punten die op de agenda van de gemeenteraad staan. En laat het punt 'parkeren op het Van Meenenplein' nu nét op de agenda verschijnen als Altitude 81 wil interpelleren. Gevolg: wijkcomité boos, schepencollege verveeld met de kwestie. Maar al tijdens de gemeenteraadszitting hebben waarnemend burgemeester Martine Wille (PS) en schepen van Mobiliteit Carlo Luyckx duidelijk gemaakt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en niet van kwade wil. Het punt stond op de agenda van de gemeenteraad omdat het nieuwe parkeerreglement - met parkeermeters zowat overal in de gemeente - ter tafel kwam. Dat nieuwe parkeerreglement moet de gemeente overigens veel geld opbrengen, zowat zes miljoen euro, eenmaal het (over twee jaar) op kruissnelheid is. De groene en christendemocratische oppositie is sceptisch. Ze gelooft niet in de hoge opbrengst die Carlo Luyckx vooropstelt.

Helft autobezitters
Maar terug naar het Van Meenenplein. Dat plein, dat volgens Ecolo het mooiste plein van de gemeente en een van de mooiste van het gewest is, wordt dag in, dag uit ontsierd door tientallen geparkeerde auto's. Het wijkcomité Altitude 81 vraagt een grondige discussie over een mogelijke heraanleg van het plein. Luyckx lijkt die vraag niet ongenegen te zijn - het wijkcomité mag meewerken aan het gemeentelijk mobiliteitsplan -, maar hij wou toch eerst de chaos op het Van Meenenplein te lijf gaan. Vandaar dat in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces een aanvullend parkeerreglement voor het plein werd aangenomen: op maandag is het verboden er te parkeren tussen zeven uur 's ochtends en acht uur 's avonds, want dan is er markt. Luyckx is er rotsvast van overtuigd dat het nieuwe parkeerreglement al voor een stuk tegemoetkomt aan de eisen van het wijkcomité: minder auto's op het Van Meenenplein. Hij schat dat dankzij de wegmarkering de auto's tot de helft beperkt worden. De rechterkant van het plein, met de bomen, wordt voorbehouden aan voetgangers.

De oppositiepartij Ecolo wil de auto's volledig bannen van het Van Meenenplein en er een parkje inrichten; ze onthield zich ter stemming. Het algemeen politiereglement keurden de groenen wel goed, omdat het "een stap in de goede richting" is. De christendemocraten van CDH vinden dat er te weinig parkeerplaats is voor de inwoners.

En hoe luidt de analyse van Altitude 81? Het standpunt van het wijkcomité zit tussen alles-voor-de-auto en weg-met-de-auto. In een dossier dat het heeft samengesteld, staat dat de helft van de huishoudens in Sint-Gillis een auto heeft. "De autobezitters kunnen dus hun visie op het gebruik van de openbare ruimte niet opdringen aan de rest." Anderzijds erkent Altitude 81 dat de auto "helaas" nog al te dikwijls het efficiëntste verplaatsingsmiddel is.
Altitude 81 verwijst ook naar een studie van de gemeente waarin te lezen staat dat de inwoners van Sint-Gillis twaalfduizend auto's hebben. Op de openbare weg zijn tienduizend parkeerplaatsen, daarnaast nog eens 3.900. Elke dag verlaten zo'n zeven- tot achtduizend auto's de gemeente, maar er komen er ook 7.500 de gemeente binnen. In de ruime perimeter rond het gemeentehuis (Van Menen, Demeur, Dejaer) wonen zeshonderd gezinnen in 140 panden. "Nooit kan iedereen een parkeerplaats voor de deur hebben," geeft het wijkcomité mee.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?