N-VA: 'Verplichte inburgering in Brussel verloopt te traag'

De Brusselse N-VA dient een voorstel tot ordonnantie in om inburgering verplicht te maken in Brussel. Brussels Parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA) zegt niet langer te willen wachten tot de Brusselse politiek in actie schiet. In oktober 2015 vergaderde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) al over de verplichting. Er werd toen gehoopt dat er tegen januari 2016 een ontwerp voor een ordonnantie zou klaarliggen.

In Vlaanderen is een inburgeringscursus voor nieuwkomers al verplicht. Maar in Brussel nog niet. In Brussel verloopt de verplichting veel te traag volgens N-VA. Zeker in het huidige klimaat van de asielcrisis krijgt de toekomst van nieuwkomers geen goede kans op slagen door het aanmodderen van de Brusselse regering, vindt Liesbet Dhaene (N-VA).

Fouad Ahidar (SP.A) zei woensdag in de Commissie Sociale Zaken dat het Verenigd College van de GGC op 10 maart een eerste lezing zal kunnen geven van een ontwerp over inburgering.  In oktober vorig jaar werd nog gehoopt dat de ordonnantie in januari al klaar zou zijn. Er is dus een vertraging van minstens drie maanden. Daardoor kan de verplichte inburgeringscursus ten vroegste geactiveerd worden vanaf 17 januari 2017. Volgens N-VA is dat veel te laat, want inburgering verplichten was al aangekondigd in de Brusselse beleidsverklaring van 2014.

Ook het voorstel van de franstalige liberalen is ontoereikend op het vlak van sanctionering volgens Dhaene. "MR sancioneert alleen als de nieuwkomer niet deelneemt aan de modules van het inburgeringstraject, maar er wordt aan nieuwkomers niet gevraagd om bepaalde doelstellingen te bereiken. En ze baseren zich niet op de reeds aanwezige infrastructuur en know-how van Vlaanderen in Brussel", stelt ze.

Reactie OpenVLD
Open Vld-parlementslid Khadija Zamouri vindt de timing van de N-VA om met een eigen voorstel te komen merkwaardig "als je weet dat de meerderheid binnen de GGC aangekondigd heeft dat de verplichte inburgering er ook in Brussel zal komen, dat uitwerking van een voorstel van ordonnantie volop bezig is, dat hiervoor tijdens de begrotingsopmaak 2016 middelen werden vrijgemaakt én dat de politieke verantwoordelijken in Brussel hebben aangekondigd om binnenkort te overleggen met de Vlaamse Gemeenschap en COCOF. "Van welk hout moeten er dan wel pijlen gemaakt worden? Juist ja, gelukkig is er de oppositie die wel een voorstel op tafel leggen waartegen de N-VA wel de spierballen kan rollen", stelt ze.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?