Nieuwe ordonnantie moet daklozenbeleid herorganiseren

© Kabinet Céline Fremault

De erkenning van verenigingen die rond daklozen werken, een betere sturing van de hulp aan daklozen en hun herintegratie in de samenleving en toegang tot duurzame huisvesting. Dat zijn de krachtlijnen van de ordonnantie over het daklozenbeleid waaraan het Verenigd College van de GGC werkt, verklaarde minister Céline Fremault (cdH) woensdag in de commissie Sociale Zaken van het Brussels Parlement op een interpellatie van de groene parlementsleden Alain Maron (Ecolo) en Arnaud Verstraete (Groen). De ordonnantie legt ook de opdrachten van de opvolger van Samusocial vast.
 

Céline Fremault erkende dat de hulp aan daklozen historisch aan het middenveld en privéorganisaties werd overgelaten. Dat was de jongste eeuwen zo in de meeste grote Europese steden, klonk het. Maar voor haar kan een stad met een miljoen inwoners en meer dan 3.000 mensen die nauwelijks of geen onderdak hebben het zich niet veroorloven om geen doeltreffende organisatie uit de grond te stampen en een werkverdeling tussen de verschillende actoren die actief zijn in de daklozensector.

Het ontwerp van ordonnantie dat in voorbereiding is, wil een erkenning invoeren van de hulp aan daklozen die reeds door het verenigingsleven wordt verstrekt. Het gaat daarbij niet enkel om de noodopvang, maar vooral om de begeleiding van de daklozen naar een herintegratie in de samenleving. Voorts wil de ordonnantie de politieke en administratieve sturing van de noodhulp in een breder netwerk van alle facetten van het daklozenbeleid. "De ordonnantie moet met andere woorden de isolatie van Samusocial doorbreken en de scheiding tussen noodopvang en herintegratie overstijgen", aldus de minister.

Tenslotte moet de ordonnantie de verschillende opdrachten organiseren die de overheid aan het verengingsleven en de OCMW's toevertrouwd op het vlak van danklozenhulp met het oog op een herintegratie in de maatschappij en op duurzame huisvesting.

Céline Fremault zei nog begrip te hebben voor de vrees van heel wat verenigingen van een verlies aan autonomie door het opzetten van een megastructuur. "Maar ik kan hen verzekeren: het oprichten van een Hulp- en Integratiebureau heeft niet tot doel om de verenigingen te muilkorven, hen werkwijzen van bovenaf op te leggen, of de verplichting om een bepaald 'publiek' gedwongen op te nemen". De statuten van het orgaan voorzien dat iedereen kan deelnemen aan de beslissingsorganen van de nieuwe vzw van publiek recht. "Het wordt een paritaire, moderne organisatie, die niemand uitsluit en ontworpen is voor harmonieus overleg over de werkverdeling. De organisatie zal de taken van de 'toekomstige ex-Samusocial' overnemen zodat er eindelijk een einde komt aan steriele concurrentie in de sector. Het beheer zal in overleg met de sector gebeuren", benadrukte de minister nog.

Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook