Vrouwen die bij de brandweer werken zijn zwaar in de minderheid, en dat wordt ook weerspiegeld in de Brandveiligheidscommissie.

Nog niet alle Brusselse adviesraden tellen genoeg vrouwen

JP
© BRUZZ
03/06/2020

In drie van de twaalf adviesraden van het Brussels Gewest is het genderevenwicht nog niet in orde. Dat wil zeggen dat ze niet voldoen aan de verplichting om een adviesraad samen te stellen waarin ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Dat terwijl die verdeling al in 1995 wettelijk werd vastgelegd.

De Brusselse regering moet eigenlijk jaarlijks een verslag aan het parlement voorleggen over de uitvoering van de ordonnantie rond de pariteit in de adviesraden. Omdat Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) dat verslag nog niet had gezien, vroeg hij zelf naar een stand van zaken aan de ministers. Hij vroeg de gegevens op van alle adviesraden die in de begroting van het Brussels Gewest zijn opgenomen.

Drie van de twaalf aantal adviesraden halen de verplichte pariteit bij lange na niet, zo blijkt. De Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen is daar één van. Met 22 mannen en 4 vrouwen is het mannelijk geslacht ruimschoots in de meerderheid. Bij de Brandveiligheidscommissie, die bestaat uit vijf personen, is zelfs geen enkele vrouw aanwezig in de adviesraad. Tot slot bestaat de Centrale Examencommissie voor de toegang tot het beroep uit 7 vrouwen en 77 mannen.

Hoewel de meerderheid van de adviesraden aan de wettelijke verplichting voldoen, is er maar in twee adviesraden een gelijk aantal mannen als vrouwen aanwezig, betreurt Benjumea-Moreno. Bovendien wordt het voorzitterschap of ondervoorzitterschap vaak ingevuld door een man, waardoor er een onevenwicht is in de verdeling van de financiële vergoedingen.

Cirkel doorbreken

Om de scheve situatie recht te trekken ziet Benjumea-Moreno twee opties: het installeren van genderquota of een nieuwe benoemingsaanpak van adviesraden. "Als je in een overwegend mannelijke sector een adviesraad samenstelt met mensen die actief zijn in die sector, neem je automatisch een moeilijke start. De raad zal overwegend mannelijk zijn, waardoor het perspectief mannelijk blijft en dus de sector ook."

Om die cirkel te doorbreken, zouden leden ook buiten de sector moeten worden gezocht. Dat was voor de Brandveiligheidscommissie volgens minister-president Rudi Vervoort (PS) precies het probleem in die adviesraad. Uit een telling van 2016 blijkt dat er duizend mannen bij de Brusselse bandweer werken, en acht vrouwen. Toch is het ook in die sector belangrijk om te streven naar een evenwicht, zegt Benjumea-Moreno. "Met een gelijke man/vrouwverdeling heb je een vollediger perspectief op de zaak om je beleid zo breed mogelijk uit te voeren."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, pariteit, pariteit adviesraden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni