Non-profit betoogt op 2 juni in Brussel

© PhotoNews
| Manifestatie van de non-profitsector op het de Brouckèreplein in 2019.

Werknemers uit de non-profitsector zullen op 2 juni in de Brusselse straten manifesteren voor meer investeringen in zorg, welzijn en cultuur en voor betere arbeidsomstandigheden. De betoging, een initiatief van de christelijke vakbond, vertrekt om 10.30 uur aan het Noordstation. De andere vakbonden steunen de eisen, maar doen wegens agendaproblemen niet mee.

"Corona zette het onschatbare maatschappelijk belang van de sector in de schijnwerpers", luidt het in een pamflet van ACV Puls.

En er werden sindsdien met sociale akkoorden wel stappen vooruit gezet voor meer loon en personeel, maar "als de werknemers van de non-profit zich niet laten horen is de kans bijzonder groot dat de overheid terugkeert naar de gang van zaken zoals voor de coronacrisis. Dat kan voor ons niet."

De betoging moet druk zetten voor onder andere meer personeel, betere lonen en vergoedingen en betere werkomstandigheden.

"We wilden niet de zomerperiode ingaan zonder het signaal te geven dat er verder gewerkt moet worden aan de toestand in de sector", zegt Mark Selleslach, algemeen corördinator non-profit bij ACV Puls. "De werkdruk blijft heel hoog en er moet maatregelen komen om de uitstroom te verminderen. Anders is het dweilen met de kraan open."

De socialistische vakbondscentrale BBTK steunt de eisen, maar heeft niet opgeroepen om op 2 juni te betogen, zegt federaal secretaris Jan Piet Bauwens. Dat heeft te maken met de agenda: de socialistische vakbond ABVV houdt op 2 en 3 juni zijn vierjaarlijkse congres.

Hij roept ook vooral op om op 20 juni deel te nemen aan de geplande nationale betoging om de koopkracht te verdedigen en voor een herziening van de loonnormwet. Ook de liberale vakbond ACLVB roept volgens de collega's niet op tot betogen op 2 juni.

Op 5 mei betoogden al enkele honderden werknemers van de non-profitsector in Brussel, toen met focus op een hogere kilometervergoeding voor de eigen wagen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?