Onderwijscentrum Brussel van start

Niet alleen het nieuwe schooljaar, ook het Onderwijscentrum Brussel gaat maandag van start. Dit nieuwe centrum bundelt een aantal bestaande, netoverschrijdende vzw's die het Brussels onderwijs moeten ondersteunen.

Voorrangsbeleid Brussel (taalvaardigheid en diversiteit), Taalvaart (taalvaardigheid), Nascholingscen­trum (vorming leerkrachten), Leermiddelencentrum (informatie- en materialenbank), Schoolopbouwwerk (begeleiding kansarme ouders en jongeren) en Bits2 (ondersteuning bij gebruik informatica voor taalonderwijs): het Nederlandstalige onderwijs in Brussel wordt op de meest diverse manieren ondersteund. Tijdens de Rondetafelconferentie over het Brusselse onderwijs maakten de scholen vorig jaar duidelijk dat ze door het bos van al die ondersteunende initiatieven de bomen niet meer zagen. Daarom besloot Brussels minister en VGC-collegelid voor Onderwijs Guy Vanhengel (Open VLD) om ze te laten samensmelten tot één organisatie, die het aanspreekpunt wordt voor Brusselse schooldirecteuren.

Simpel was deze fusieoperatie niet, omdat de organisaties, die samen zo'n tachtig mensen tewerkstellen, niet allemaal dezelfde juridische structuur hadden en de personeelsleden onder uiteenlopende statuten werkten. Ook was het puzzelen om alle leidinggevenden in het nieuwe plaatje in te passen. Inmiddels zijn de vzw's Taalvaart, Bits2, Nascholingscentrum, Leermiddelencentrum en Schoolopbouwwerk opgedoekt en werd het nieuwe Onderwijscentrum Brussel opgericht. Dat valt onder de administratie Onderwijs en Opleiding van de VGC. Voorrangsbeleid Brussel, die als enige organisatie grotendeels door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd werd, zal ook deel uitmaken van het centrum, maar blijft wel nog tot begin 2010 voortbestaan als afzonderlijke vzw.

Het vrij onderwijs heeft grote moeite met de opzet en organisatie van het nieuwe centrum. Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams katholiek onderwijs, vreest dat ze, met de nieuwe constructie, onderwijsbegeleiders in haar scholen krijgt die door de overheid zijn aangeworven. "Wij willen onze begeleiders zelf kunnen aanwerven. Ze moeten immers affiniteit hebben met ons levensbeschouwelijk en pedagogisch project," zegt ze.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?