Els Ampe (Open VLD) in het Vlaams Parlement

| Els Ampe (Open VLD) in het Vlaams Parlement.

Open VLD stelt de voorzittersverkiezing met twee maanden uit door de coronacrisis. Dat heeft het partijbestuur donderdag beslist.

Komende zaterdag zou bij Open VLD de stembus worden geopend, voor de strijd tussen kandidaat-voorzitters Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein. Er zou ook een nieuw partijbureau worden verkozen. Verschillende prominenten in de partij hadden echter gevraagd om te overwegen die verkiezing uit te stellen.

"Het partijbestuur heeft met stemming per e-mail en met een ruime meerderheid van 69 procent beslist om de interne verkiezingen uit te stellen met twee maanden", meldt Open VLD donderdagmiddag. "De uittredende partijvoorzitter heeft zich onthouden bij de stemming. Het partijbestuur zal zo snel mogelijk en zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten de hervatting van de interne verkiezingen bespreken en organiseren."

'Maand uitstel'

"Het is tijd voor vernieuwing in de partij en ik ben klaar om die meteen te brengen, maar ik heb het gevoel dat het wereldvreemd zou zijn om dit nu te organiseren", zei Els Ampe eerder op de dag. "Een uitstel van een maand, of misschien twee, lijkt me beter."

Bart Tommelein bevestigde dat de vraag is gekomen uit de Vlaamse fractie, maar zelf heeft hij zich afzijdig gehouden. "Als ze het uitstellen, zou ik dat een goede zaak vinden, maar ik heb er niet om verzocht", zei hij.

Jong VLD misnoegd

Jong VLD verklaarde ontgoocheld te zijn over de manier van werken. Volgens de jongeren is het immers de uitgebreide partijraad die moet beslissen over een eventueel uitstel. "Volgens de partijstatuten is het partijbestuur het orgaan dat beslist over de organisatie van de bestuursverkiezingen", stelt het partijbestuur. "Bovendien is het partijbestuur verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling. De beslissing over het houden van interne verkiezingen op het moment dat ons land in een nooit geziene gezondheidscrisis verkeert, is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij."

"Ongetwijfeld zijn er leden die graag een andere beslissing hadden gezien", besluit het partijbestuur. "Dat begrijpen en respecteren we. Toch rekenen we op het begrip van iedereen. Veel kandidaten en leden zijn immers volop bezig met de bestrijding van het virus. Alle aandacht moet nu daar heen gaan."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Open VLD, Els Ampe, coronacrisis

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni