© L'Ilot via Facebook | In het dagopvangcentrum kunnen elke dag tachtig mensen terecht.

Opvang daklozen ongelijk verdeeld tussen Brusselse gemeenten

© BRUZZ
21/11/2023

Sommige Brusselse gemeenten doen niets om daklozen op te vangen, terwijl de centraal gelegen gemeenten kreunen onder de druk. Dat blijkt uit cijfers over de opvangcapaciteit die Brussels parlementslid Els Rochette (Vooruit.brussels) opvroeg bij ministers Elke Van den Brandt (Groen) en Alain Maron (Ecolo), samen bevoegd voor Welzijn en Gezondheid.

De verdeling van de erkende noodopvangcentra, bijvoorbeeld voor tijdelijke nachtopvang, geeft al een indicatie van de scheeftrekking. Slechts vijf van de negentien Brusselse gemeenten beschikken erover: Anderlecht (440 noodopvangplaatsen), Oudergem (250), Brussel-Stad (148), Schaarbeek (89) en Vorst (35).

Ook de erkende centra voor opvang overdag zijn verdeeld over slechts vijf gemeenten: Anderlecht, Elsene, Jette, Sint-Gillis en Brussel-Stad.

Lage spreiding

Ukkel, nochtans de rijkste gemeente van Brussel, is nergens in de lijsten te bespeuren. "Op zich is dat niet onlogisch," zegt parlementslid Rochette. "Daklozen die in de opvang van Samusocial in Anderlecht hebben overnacht, gaan niet de tram nemen om 's middags soep te drinken in een dagcentrum in Ukkel. Ze hebben doorgaans ook geen MIVB-abonnement." Door die beperkte mobiliteit ontstaat clustervorming, waarbij daklozen overdag bij hun kennissen op straat blijven hangen, met overlast voor sommige wijken tot gevolg, terwijl in andere wijken in Brussel geen dakloze te bespeuren is.

"Over het algemeen zijn daklozen vaker te vinden in de stadscentra," schrijven ook Van den Brandt en Maron in hun parlementair antwoord. "Door hun ligging en functie vergemakkelijken de stedelijke centra de toegang tot bepaalde middelen (voedsel, geld, rust- en slaapplaatsen) en garanderen ze anonimiteit en weinig sociale controle. Die sociologische vaststellingen verklaren deels de oververtegenwoordiging van noodopvang- en inschakelingsplaatsen in de centraal gelegen gemeenten van het Brussels Gewest."

Toch zijn er volgens Rochette wel degelijk mogelijkheden om tot een betere spreiding te komen. "Een dagcentrum heeft misschien weinig zin in Ukkel, maar een onthaalhuis, dat daklozen over meerdere maanden opvangt, zou daar wél perfect kunnen. Ook andere gemeenten moeten hun steentje bijdragen dan de huidige met opvangcentra. Vandaar dat ik pleit om dit op gewestniveau te organiseren, zodat er financiële of logistieke solidariteit tussen de Brusselse gemeenten kan ontstaan."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie