Ordonnantie over huurcommissie alsnog naar Raad van State

TDN
© BRUZZ
09/07/2021

De Raad van State moet zich buigen over het meerderheidsvoorstel om een huurcommissie op te richten. Die ordonnantie voor die oprichting zou vrijdag gestemd worden in het Brussels Parlement, maar de oppositie verzamelde genoeg handtekeningen om het advies van de Raad van State te vragen. "Dit is het verkeerde instrument om het probleem van buitensporige huurprijzen aan te pakken."

PS, Groen, Ecolo, Open VLD, Défi en One.Brussels willen een Paritaire Huurcommissie (PHC) oprichten om buitensporige huurprijzen tegen te gaan. De ordonnantie voorziet daarnaast een verbod voor eigenaars om een buitensporige huurprijs te vragen. Dat is het geval indien de huur de referentieprijs met 20 procent overstijgt.

Ook wanneer de woning substantiële gebreken vertoont, kan de huurder dit aankaarten bij de huurcommissie. Dat vehikel kan een advies geven over de gepaste hoogte van de gevraagde huurprijs of bemiddelen tussen huurder en verhuurder. De commissie kan ook gevat worden door de verhuurder, of door de vrederechter in het kader van een procedure ingeleid door de huurder.

30 handtekeningen

Het voorstel werd donderdag goedgekeurd in de commissie Huisvesting, maar de oppositie legde er zich niet zomaar bij neer. MR-fractieleider Vincent De Wolf had toen al om het advies gevraagd, maar dat werd verworpen. Nochtans steunde een derde van de aanwezige commissieleden zijn verzoek. Er rezen onder meer bevoegdheidsproblemen, aldus ook Mathias Vanden Borre (N-VA). "Want het heeft een impact op het werk van de vrederechter. Dat is een federale bevoegdheid."

Vrijdagnamiddag kwamen oppositiepartijen MR, PTB-PVDA, CDH, CD&V en NVA met meer dan 30 handtekeningen op de proppen, waardoor alsnog het advies van de Raad van State over de ordonnantie gevraagd moet worden. "De meerderheid komt met een tekst die bepaalt wat onrechtmatige huur is, maar niet voorziet in de middelen om de huurprijzen te verlagen", aldus Françoise De Smet (PVDA), die de ordonnantie wel al een stap in de goede richting vindt.

Haar partij diende bijkomende amendementen in. "Er waren strengere maatregelen nodig, als afschrikmiddel. Anders zullen onredelijke verhuurders de regels niet naleven. Grooteigenaars moeten worden beboet wanneer ze die woningen te duur verhuren. Zoniet is deze tekst symbolisch en zal ze geen echte impact hebben op de huurprijzen in Brussel. Wat een historische stap voorwaarts had kunnen zijn, is nu een gemiste kans om de huisvesting in Brussel echt betaalbaar te maken."

De essentie van het probleem is armoede. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden

Mathias Vanden Borre (N-VA)

Voor Vanden Borre is het voorstel van de meerderheid een ontoelaatbare aanslag op het eigendomsrecht, dat bovendien de Brusselse woningmarkt volledig zal ontwrichten. Het doel van de meerderheid om de stijging van de huurprijzen tegen te gaan, mag dan nobel zijn. Het middel is totaal buiten proportie. "Uiteraard moet je optreden tegen huisjesmelkers, maar dit is daar niet het middel voor. Waarom laat je verhuurders niet vooraf verklaren dat hun huurhuis conform is voor het op de huurmarkt terechtkomt?"

Woningaanbod verhogen

Er zijn volgens de N-VA genoeg alternatieven om een stijging van de huurprijzen te vermijden. Zo moet het woningaanbod structureel verhoogd worden, bijvoorbeeld door leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen tot appartementen. Investeerders moeten aangemoedigd worden terwijl het voorstel van de meerderheid net zou leiden tot minder investeringen, zo klinkt het bij N-VA, aangezien het opleggen van een lager huurrendement in bepaalde wijken potentiële investeerders zal afremmen.

Vanden Borre hekelt ook dat de PHC veel geld zal kosten, waarvan je niet zeker weet wat de uitkomst zal zijn. "In het beste geval zorgt het voorstel tot hoge administratieve rompslomp voor een miniem resultaat. In het slechtste geval zullen kleine spelers het vertrouwen verliezen en de Brusselse huurmarkt verlaten. De grote eigenaars schrik je hiermee niet af. Bovendien is de essentie van dit probleem de grote armoede in Brussel. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni