'Parkeerlus zal verkeer aanzuigen'

© Wikipedia

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie staat erg kritisch tegenover de plannen van de Stad Brussel voor de inrichting van een parkeerlus in de Vijfhoek en het graven van vier parkings.

In de commissie zitten naast auto- en fietsverenigingen ook gemeente, politie en werkgevers- en werknemersorganisaties.

De leden vragen zich af of de plannen van Brussel-Stad wel stroken met het gewestelijk vervoersplan Iris 2, dat een vermindering van het autoverkeer met 20 procent voorziet tegen 2018.

De commissie wijst erop dat het doorgaand verkeer, dat nu op de centrale lanen rijdt, waarschijnlijk deels verplaatst zal worden naar de parkeerlus. Het transitverkeer in de Vijfhoek zou dus niet dalen, wat nochtans wel de bedoeling was. De parkeerlus zal ook zoveel verkeer aanzuigen dat de automobilist de Vijfhoek niet meer binnenraakt, vreest de commissie.

Liever een lussenplan
De commissie pleit daarom voor verschillende lussen die auto’s terug de stad uit leiden, in plaats van één parkeerlus op twee rijvakken rond het voetgangersgebied.

Ook de verkeersveiligheid laat te wensen over. “De parkeerlus op twee rijvakken garandeert geen veilige oversteek voor voetgangers.” Volgens de commissie moeten er ook overal fietspaden komen op de parkeerlus, in beide richtingen. Die zijn nu niet overal langs de parkeerlus voorzien. Bijvoorbeeld aan de Wolvengracht zou geen fietspad komen.

Tot slot vraagt de commissie een impactstudie voor de geplande parkings. Het is niet duidelijk of die echt nodig zijn, zegt de commissie. Bovendien rijst de vraag “of de parkings bijdragen tot een vermindering van het autoverkeer, zoals voorzien in Iris 2,” aldus nog het advies.

Nieuwe centrale lanen

Het Beursplein wordt helemaal autovrij en de voetgangerszone in het centrum wordt de komende jaren dubbel zo groot. Dat heeft het Brussels schepencollege beslist. Om de binnenstad bereikbaar te houden komen er extra ondergrondse parkings en een parkeerroute. De werken, die in 2015 zouden beginnen, moeten het centrum een nieuw elan geven.
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Nieuws uit Brussel in je mailbox?