Planbureau voorspelt spectaculaire groei Brusselse bevolking

GDC
© brusselnieuws.be
17/03/2015

In een nieuwe projectie heeft het Planbureau de verwachtingen voor de Brusselse bevolking flink naar boven bijgesteld. Op korte termijn remt de groei wat af, maar tegen 2060 zouden er 315.000 mensen bijkomen, een toename met 27 procent. “Nieuwe inzichten in internationale migratie hebben de voorspellingen beïnvloed”, zegt Johan Duyck van het Planbureau.

In een nieuwe projectie gaat het Planbureau uit van een groei van 27 procent tegen 2060 voor het Brussels Gewest. Daardoor zou de Brusselse bevolking in totaal 1,48 miljoen mensen tellen.

Vorig jaar voorspelde het Planbureau nog een groei van 14 procent. Dat is dus een stevige bijstelling van de verwachtingen. “We hebben onze hypothese over migratie grondig herbekeken”, legt Johan Duyck uit aan brusselnieuws.be.

“Tot vorig jaar gingen we vooral uit van economische overwegingen. Een sterke conjunctuur zou dan meer migranten aantrekken en omgekeerd.”

Maar uit onderzoek blijkt dat er nog veel meer factoren in rekening moeten worden gebracht. “Volgens de VN zal de wereldbevolking toenemen tot 9 miljard in 2060. En de globalisering en mobiliteit zullen nog verder toenemen. Daarnaast moet je ook bijvoorbeeld oorlogen en conflicten in rekening brengen. Dat zal de migratiedruk op België verhogen, en dus ook op Brussel, want 40 procent van de migranten in ons land komt binnen via Brussel.”

Vooral de niet-Europese bevolking in de hoofdstad zal daardoor sterk toenemen.

Op korte termijn tragere groei
Maar die spectaculaire groei is nog niet voor morgen, denkt het Planbureau. “De verstrenging van de wet op de gezinshereniging zal zeker nog enkele jaren doorwerken. Dat zorgt ervoor dat de groei op korte termijn zelfs iets trager zal gaan dan voorzien. Daarna keren we even terug naar een gemiddelde groei, en pas vanaf 2030 wordt de trend echt ingezet.”

Binnen België zal Brussel ook meer bewoners zien vertrekken naar Vlaanderen en Wallonië dan omgekeerd, een herverdeling die compenseert voor de sterke toename.

Ook voor die twee gewesten wordt de groeiprognose trouwens naar boven bijgesteld, naar + 14 procent en + 20 procent.

Het blijft hier wel gaan om een projectie, zegt Duyck. "In internationale migratie kan een kleine verandering in de hypothese grote gevolgen hebben. Het blijft een gok, maar dan wel een gok die stevig onderbouwd is met academische inzichten en expertise."

| Create infographics

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni