Het personeel van Actiris mag wel degelijk tekenen van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke voorkeur dragen. Dat heeft de voorzitter van de handelsrechtbank in kortgeding beslist na een klacht van drie werknemers.

Het arbeidsreglement werd in overleg met de vakbonden opgesteld en unaniem goedgekeurd door het Basisoverlegcomité op 26 maart 2013. De rechter oordeelde echter dat een deel van artikel 10 in tegenspraak is met de ordonnatie van 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt. Het gaat om de volgende passage:"De personeelsleden geven tijdens het verrichten van hun arbeid geen uiting aan hun religieuze, politieke of levensbeschouwelijke voorkeur, noch via hun kledij, noch via hun gedrag."

Actiris neemt akte van de rechterlijke beslissing en schrapt de passage uit het arbeidsreglement. De rest van het artikel 10 blijft wel nog van toepassing: "Alle personeelsleden verbinden zich ertoe in alle omstandigheden het neutraliteitsprincipe van de openbare diensten en de gelijke behandeling van de burgers in acht te nemen. (...) Evenmin stellen ze op de werkplek daden van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke aard, onverminderd de activiteiten en meningsuitingen van de vakverenigingen die binnen het kader van bestaande wetten en overeenkomsten vallen".

De juridische dienst van Actiris zal het uitvoerig gemotiveerde vonnis nu analyseren. De zaak zal ter sprake komen op het Beheerscomité van Actiris op 3 december en het Basisoverlegcomité van 15 december, luidt het in een mededeling van de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni