Recordjaar voor Voedselbanken: grootste stijging in Brussel

© Belga
17/02/2021

De Belgische Voedselbanken hebben vorig jaar 20.967 ton voedsel ingezameld en verdeeld, of 24 procent meer dan het jaar voordien. Nog nooit hebben zoveel mensen in de rij gestaan voor voedsel. In Brussel werden 16,5 procent meer mensen geholpen in vergelijking met het jaar voordien.

In 2020 wendde een recordaantal mensen zich tot de Voedselbanken. Gemiddeld werden per maand 175.402 personen geholpen via het netwerk van 631 aangesloten lokale organisaties, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2019.

Daarnaast werden, vooral in de zomerperiode, ook heel wat niet aangesloten OCMW's bevoorraad. Hierdoor werden in de zomermaanden extreme pieken bereikt. Geschat wordt dat toen zo'n 195.000 personen per maand geholpen werden. Dat is een toename met 15 procent tegen 2019.

De grootste stijging deed zich voor in het Brussels Gewest met een toename op jaarbasis van 16,5 procent. 12.653 ton of 57,5 procent van de totaal verdeelde hoeveelheid goederen waren gerecupereerde, onverkochte voedingswaren die gevaloriseerd werden en zo bijdroegen aan het verminderen van voedselverliezen.

Via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ontving de federatie 2.125 ton voedsel. Naast de eigen aankoop (792 ton) ontvingen de voedselbanken ook meer goederen geschonken (1.084 ton) door de voedingsindustrie en de grootdistributie.

Onzekerheid

"Deze ongekende cijfers weerspiegelen de economische impact van de gezondheidscrisis op een deel van de Belgische bevolking, dat nu in grote onzekerheid is gestort. Als gevolg hiervan hebben we ook nieuwe profielen van begunstigden zien opduiken, zoals laaggeschoolden met een precair arbeidsstatuut en jobstudenten, die niet konden genieten van de steunmaatregelen van de overheid", aldus gedelegeerd bestuurder Jef Mottar.

"De situatie was dusdanig ernstig dat we, tegen onze normale werking in, belangrijke hoeveelheden voedsel hebben moeten aankopen om voedseltekorten te voorkomen."

Vraag hoger dan aanbod

2020 werd ook gekenmerkt door een grote golf van solidariteit dankzij de mobilisatie van vele vrijwilligers en de financiële steun van de federale overheid, bankinstellingen, particulieren en bedrijven. De Voedselbanken verwachten dat het aantal begunstigden de komende maanden verder zal toenemen. Door de hervorming van het FEAD dreigt er minder budget ter beschikking te zijn voor de aankoop van voedsel, wat een aanzienlijke impact zou hebben op de kwantiteit en kwaliteit van het bedeelde voedsel.

Bovendien zijn de beschikbare voorraden de laatste maanden van 2020 sterk afgenomen en is momenteel de vraag hoger dan het aanbod. "Hierdoor zullen de Voedselbanken terug verplicht worden om voedsel aan te kopen om aan de gestegen vraag te kunnen voldoen", luidt het.

Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS), bevoegd voor armoedebestrijding, zegt er ten zeerste van bewust te zijn dat de situatie nog kritischer kan worden. "Daarom verbindt de federale regering er zich toe om de komende maanden een federaal plan voor armoedebestrijding met concrete maatregelen en acties voor te stellen", laat ze weten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni