'Roma steeds beter geïntegreerd'

© Anja Galicia

Vrijdag 8 april is Internationale Roma-dag. Volgens Foyer vzw is er genoeg reden om dat te vieren, want volgens de organisatie gaat het goed met de nieuwe generatie Roma in Brussel. Met een nieuw filmpje wil Foyer vzw laten zien dat de hardnekkige clichés achterhaald zijn.

Al meer dan 25 jaar is 8 april de Internationale Roma Dag. Op die dag vieren verschillende organisaties de rijke Roma cultuur en vragen aandacht voor de problemen waarmee de verschillende gemeenschappen dikwijls te maken hebben. 

Volgens Foyer vzw, een organisatie die al 12 jaar met Roma werkt, gaat het de goede kant op met de Brusselse Roma. 

 "Wij zien dat er een sterke verandering gaande is. Roma zijn veel actiever, meer en meer kinderen gaan naar school, jongeren laten zich begeleiden en volwassen Roma vinden een reguliere job," zegt Koen Geurts, Themaverantwoordelijke Roma en Woonwagenbewoners bij de Foyer aan brusselnieuws.be

Meer reguliere jobs
Daarvoor ziet Geurts een drietal oorzaken. Allereerst krijgen Roma geleidelijk meer kansen op de arbeidsmarkt. De Brusselse Roma zijn voornamelijk afkomstig uit Roemenië en Bulgarije, en jarenlang mochten deze Oost-Europeanen niet in België werken, waardoor ze in de bijstand of marginaliteit belandden.

"Sinds 2007 mogen deze mensen als zelfstandige en in knelpuntberoepen aan de slag en vanaf 2014 is de arbeidsmarkt volledig voor hen opengesteld. Sindsdien zien wij dat steeds meer Roma een reguliere job hebben, bijvoorbeeld als handelaar, winkelbediende, schoonmaker of vertaler bij de gemeentediensten." 

"Ook is de tweede generatie die hier geboren en getogen is, beter geïntegreerd dan de eerste generatie. De meeste Roemeense en Bulgaarse Roma zijn in de jaren 1990 naar België gekomen. Toen wij in twaalf jaar geleden met de Foyer begonnen, had geen enkele jongere die wij kenden een diploma secundair onderwijs. Onderwijs was geen issue, er werd zelfs niet over gesproken." 

Tegenwoordig is dat gelukkig anders er gaan veel meer Roma kinderen naar school, al blijven er beslist uitdagingen op dat gebied. "Zo zijn sommige scholen huiverig om Roma kinderen in te schrijven, omdat ze bang zijn dat de kinderen van school gehaald wordt als het gezin vertrekt. In werkelijkheid trekt maar 5 procent van de Roma in Europa rond, maar het beeld van rondtrekkende gemeenschappen blijft hardnekkig bestaan."

Ten derde denkt Geurts dat de persoonlijke begeleiding door bemiddelaars die zelf Roma zijn, zijn vruchten afwerpt. De bemiddelaars helpen bijvoorbeeld bij de inschrijving van een kind in een school, en motiveren jongeren om zich in te schrijven voor een opleiding via de VBAD, Jes of Groep Intro. De Foyer begon in 2007 met deze aanpak, die sindsdien ook is overgenomen door organisaties in Antwerpen en Gent. 

Minder grote gezinnen
Buiten positieve ontwikkelingen op gebied van onderwijs en werk, voorspelt Geurts dat het aantal grote gezinnen zal afnemen. "Laatst hoorde ik nog een meisje zeggen dat ze geen groot gezin wilde, omdat ze zelf geld wilde verdienen en het zich niet kon veroorloven om voor veel kinderen te hebben."

Met die positieve trends in het achterhoofd, vindt Geurts het jammer dat de publieke opinie achterloopt. "Wij als leken hebben vaak het clichébeeld van Roma als bedelaars, dieven of miserabele armoedzaaiers. Als organisatie zien we allerlei nieuwe evoluties, maar dat beeld zien we helaas niet terug op straat en in de media. 

Om daar verandering in te brengen, heeft de Foyer een filmpje gemaakt, waarin de Roma eens op een andere manier in beeld worden gebracht. Als lachende vroedvrouw, of bibliotheekmedewerkster bijvoorbeeld. "Ik ben ervan overtuigd dat ander imago van Roma bij het grote publiek nog slechts een kwestie van tijd is.”

Het filmpje is te zien op de Facebookpagina van Foyer

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?