| GC Nekkersdal

Site gemeenschapscentrum Nekkersdal krijgt totale make-over

ADD
© BRUZZ
07/12/2021

De gebouwen van GC Nekkersdal en de bibliotheek van Laken zijn aan renovatie toe. Daarom bundelen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Stad Brussel hun krachten voor een verbouwingsproject. "Doel van de duurzame verbouwing is de samenwerkingen op de site nog te versterken en de site open te trekken naar de wijk."

De gebouwen van Nekkersdal zijn al ettelijke jaren in slechte staat. Er gebeurde al wat opknapwerk om erger te voorkomen, maar een grondige renovatie dringt zich op.

De voormalige Luisterbibliotheek in de Gustave Schildknechtstraat - vlak naast het gemeenschapscentrum - verhuisde naar een andere locatie en de VGC kon het gebouw overkopen van de Vlaamse Gemeenschap. Dankzij deze aankoop krijgt het project een nieuwe dimensie: "We hebben nu de mogelijkheid om de site niet enkel te renoveren, maar helemaal te herdenken en anders in te richten", klinkt het in een persbericht.

Participatiebureau

VGC en de Stad Brussel menen dat zowel het gemeenschapscentrum als de bibliotheek veel potentieel hebben en investeren respectievelijk 7,4 en 1 miljoen euro.

Het renovatieproject zal begeleid worden door een participatiebureau: zij zullen in de volgende maanden contact opnemen met het personeel van het Gemeenschapscentrum, de bib en de vele andere partners die vandaag onderdak vinden op de site. "Bedoeling is al hun dromen en noden te verzamelen en zo een project te ontwikkelen dat zo goed mogelijk inspeelt op wat Laken en de Lakenaars nodig hebben."

'Samenwerkingen uitbouwen'

Nu er een akkoord is over de financiering, zal via een Design&Built procedure een consortium van aannemer en architect aangesteld worden. Zij zullen, op basis van de input van het participatiebureau, een voorontwerp en vervolgens een vergunningsdossier opmaken. In het voorjaar van 2024 zouden de werken van start kunnen gaan.

“Nekkersdal is een zeer dynamisch gemeenschapscentrum dat onderdak biedt aan vele partners. Bedoeling is dankzij de verbouwing hun onderlinge samenwerking nog verder uit te bouwen, nieuwe synergiën te creëren en nog meer doelgroepen aan te trekken,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra.

'Duurzaam project'

Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit), schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte in Brussel: “De bedoeling is om er een soort van binnentuin van te maken die de Bockstaellaan met de Gustave Schildknechtstraat met elkaar verbindt. Zo creëren we een semi publieke binnenweg doorheen het huizenblok, wat de openheid van de site tot de wijk sterk vergroot.”

“Binnen de bredere ambitie om van Brussel een vooruitdenkende stad te maken op mensenmaat, wordt hier sterk ingezet op de pijler duurzaamheid. Niet alleen wordt het binnengebied ontpit, de verbouwing biedt ook heel wat mogelijkheden om belangrijke stappen vooruit te zetten op het vlak van multifunctioneel gebruik, toegankelijkheid, isolatie, CO₂-uitstoot, regenwaterrecuperatie en het hergebruik van materialen,” aldus Collegevoorzitster Elke Van den Brandt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni