© BRUZZ | Een zo goed als leeg vertrekbord in het station van Brussel Centraal.

De socialistische overheidsvakbond ACOD zal naar alle waarschijnlijkheid een staking organiseren op vrijdag 10 maart. Dat zegt ACOD-voorzitster Chris Reniers. Ook bij het spoor zal dus wellicht worden gestaakt.

Met de actie wil de vakbond protesteren tegen de onderfinanciering en onderbezetting van de overheidsdiensten. Ook de pensioenplannen van de regering baren de overheidsvakbond zorgen.

Binnen de regering wordt gewerkt aan een nieuwe pensioendeal. Daarbij is er ook een voorstel om de perequatie te hervormen en te beperken tot 0,5 procent per jaar. Dat is het systeem waardoor de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren.

De bedoeling is om in alle overheidsdiensten te staken, op 10 maart. Een definitief groen licht moet maandag vallen. Dat betekent dat dus wellicht ook bij het spoor zal worden gestaakt. Mogelijk gebeurt dat in gemeenschappelijk vakbondsfront. De staking is volgens Reniers gericht tegen alle overheden, dus ook de Vlaamse en lokale besturen.

Het ontslagdecreet bij lokale besturen zit de vakbond erg hoog, aldus Renier.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie