Door een probleem met hun subsidies dreigde de speelpleinwerking van Jeugd in Brussel in het gedrang te komen. Brussels schepen Els Ampe (Open VLD) belooft echter de boeken opnieuw op orde te zetten.

Maandag stelde Bart Dhondt (Groen) in de gemeenteraad van de stad Brussel een vraag rond de financiële situatie van de vzw Jeugd in Brussel. Die organisatie zet zich in voor de Nederlandstalige jeugd en jeugdbewegingen in Brussel. Door onduidelijkheid over de subsidies die Jeugd in Brussel krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), dreigde de organisatie hun enige betaalde werkkracht niet meer te kunnen betalen. Daardoor dreigde de speelpleinwerking, die de vzw organiseert in samenwerking met de stad, in het gedrang te komen.

De problemen hangen samen met de verandering in werking van de VGC, legt schepen Els Ampe (Open VLD) uit."Sinds 2016 betaalt de VGC de subsidies die bedoeld zijn voor de speelpleinwerking niet langer aan de vzw, maar aan de stad. Jeugd in Brussel ging er echter nog vanuit dat zij de subsidies nog rechtstreeks zouden krijgen waardoor er een financiële put in hun begroting is ontstaan."

Ampe belooft nu actie te ondernemen om de problemen op te lossen. Zo zal de Stad voortaan zelf een speelpleincoördinator aanstellen en betalen en worden de tijdelijke financiële problemen gedicht met middelen van de stad. Zo moet de speelpleinwerking kunnen worden voortgezet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving , Jongeren

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni