| Het stadsvernieuwingscontract pakt ook de stationshal aan. Daarnaast speelt het in op de sociale noden ter plaatse.

Stadsvernieuwingscontract 'Rondom het Zuidstation' goedgekeurd

© BRUZZ
15/09/2022

In april vorig jaar besliste de Brusselse regering om het stadsvernieuwingscontract ‘Rondom het Zuidstation’ op te starten. Na een jaar studiewerk stemt zij vandaag in met het ontwerpprogramma. "De zone Zuid kan als internationale toegangspoort tot Brussel nu echt niet langer wachten en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt."

Het ontwerpprogramma ontrolt zich op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en van de Stad Brussel. Het bevindt zich rond het Zuidstation met als uithoeken het kruispunt Stalingrad, de Poincarélaan, de Europa-esplanade en invalswegen als de Veeartsenstraat, Frankrijkstraat en Barastraat.

De publieke middelen die worden vrijgemaakt gaan naar drie prioritaire gebieden: de Europa-esplanade, het hart van het station en het toekomstige Tweestationspark. Daarnaast volgen heel wat acties gericht op de maatschappelijke samenhang over de hele perimeter. Daarbij zet het programma in op het herinrichten van de openbare ruimte, bijkomende woningen en openbare voorzieningen creëren, een antwoord formuleren op de grote armoede en daklozenproblematiek, en inspelen op vraagstukken zoals de toegang tot de gezondheidszorg. Dat laat minister-president Rudi Vervoort (PS) weten in een persbericht.

"De zone Zuid kan als internationale toegangspoort tot Brussel nu echt niet langer wachten en heeft dringend behoefte aan een grondige opknapbeurt," zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit). "Vandaag heeft de regering de bakens voor de herontwikkeling van de wijk uitgezet. Wij gaan deze nu gebruiken in de projectvergaderingen en bij het onderzoek van de aanvragen door Urban om de vooropgestelde inrichting van de wijk op koers te houden."

Het totale programma wordt geraamd op 68,5 miljoen euro en omvat een veertigtal operaties, waarvan het stadsvernieuwingscontract het programma voor 22 miljoen euro financiert. Het ontwerp van basisprogramma wordt in de loop van de maand oktober 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, zodat het definitief kan worden goedgekeurd in het voorjaar van 2023.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni