Het Pajottenland, waar Brusselaars naartoe vluchten.

De internationale migratie naar Brussel blijft aanhouden, net als de stadsvlucht: ook in 2020 waren er meer Brusselaars die naar Vlaanderen of Wallonië verhuisden, dan omgekeerd. Dat waren er ook meer dan in 2019. Verder waren er in Brussel ook dit jaar meer geboortes dan overlijdens. In de rest van ons land is dat sinds de jaren 1940 niet meer het geval.

Het afgelopen jaar is de Belgische bevolking met 0,25 procent toegenomen, een halvering tegenover de 0,5 procent stijging in de voorgaande jaren. Door de coronacrisis zijn er in ons land minder mensen geboren dan gestorven. In 2020 overleden in België 126.850 mensen, een stijging van 16,6 procent tegenover 2019, toen 108.745 overlijdens werden geteld. Tegelijk daalde het aantal pasgeborenen vrij sterk: van 117.103 geboorten in 2019 naar 113.739 geboorten in 2020 (-2,9 procent).

Dat de bevolking in België toeneemt ligt aan het positief internationaal migratiesaldo. Dat migratiesaldo, het aantal mensen dat naar België migreert, lag in 2020 op +41.756, een daling tegenover het migratiesaldo van 2019 (+55.031). Om deze daling te verklaren wijst Statbel naar de coronapandemie, waarbij het verkeer van personen beperkt werd.

Meer dan 17.000 Brusselaars trokken naar Vlaanderen of Wallonië

Enkel in het Brusselse Gewest is het natuurlijke saldo, hoewel het toch ook is gedaald, positief gebleven. Net als in België en de andere gewesten steeg het aantal overlijdens, van 8.916 in 2019 naar 10.984 in 2020, en daalde het aantal geboorten, van 16.854 in 2019 naar 15.847 in 2020. De relatieve toename in het aantal overlijdens en de relatieve afname in het aantal geboorten lijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groter te zijn dan in de andere gewesten.

Al jaren verhuizen meer mensen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar één van de twee andere gewesten, dan dat er Vlamingen en Walen naar Brussel komen wonen. Dat is ook in 2020 zo. Er verlieten meer mensen Brussel dan dat er vanuit Vlaanderen en Wallonië bij kwamen, 17.319 om precies te zijn. Dat zijn er meer dan in 2019 (-15.722).

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie