Ticketsysteem moet etnisch profileren door politie tegengaan

© Photonews

Op dinsdagavond buigt de politieraad van Schaarbeek-Evere-Sint-Joost zich over een systeem dat etnisch profileren aan banden moet leggen. Daarbij zouden agenten na elke controle een bewijsje met de motieven voor hun inspectie moeten afleveren. De politiezone staat open voor het idee, maar stipt aan dat zo'n systeem enkel kan werken als het in het hele gewest wordt ingevoerd.

“Van zodra een politieagent iemand gecontroleerd heeft, moet hij een ticketje afleveren met daarop zijn eigen gegevens, de plaats en het tijdstip van controle en ook de motieven die ertoe leidden de inspectie uit te voeren,” legt David Cordonnier (PS), gemeenteraadslid van Evere, aan Le Soir uit. Dat moet etnisch profileren, waarbij de politie iemand op straat controleert op basis van zijn of haar huidskleur of afkomst, de wereld uit helpen.

Cordonnier weet dat het systeem eerder werd getest in bepaalde steden in Spanje en het Verenigd Koninkrijk en diende daarom een gelijkaardig voorstel in voor de politiezone Noord. De politiezone staat open voor het idee omdat het impliceert dat de agenten zelf ook verantwoording moeten afleggen.

“Maar we denken wel dat zo'n systeem enkel kan functioneren indien het gewestelijk wordt aangepakt. Jongeren zijn tegenwoordig heel mobiel en vertoeven niet steeds in dezelfde politiezone. Daarbij komt nog dat de federale politie en de spoorwegpolitie zelf ook controles mogen uitvoeren,” vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Noord, aan BRUZZ.

Geen klachten

Het voorstel voor het ticketsysteem komt er niet naar aanleiding van een stijging van het aantal klachten. “Integendeel, wij hebben geen enkele klacht ontvangen in verband met etnisch profileren: noch van de politieagenten zelf, noch van de gemeentes, noch van de jeugdhuizen. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten. Mensen weten niet altijd dat ze hier klacht voor kunnen indienen,” aldus Dereymaeker.

Daarom tracht de zone Noord verschillende maatregelen te treffen tegen etnisch profileren. Twee jaar geleden startte de politiezone samen met Unia een project waarbij men onderzocht wie er zoal gecontroleerd werd en waarom. “Een onderzoekster van de VUB stelde vast dat er niet zozeer aan etnisch profileren werd gedaan, maar wel dat de informatie binnen de politie niet altijd even vlot doorstroomt,” vertelt Dereymaeker. “Daar zoeken we nu oplossingen voor.”

Daarnaast gaat binnenkort een project van start waarbij de politiezone de jongeren van jeugdhuizen in de buurt zal uitnodigen om deel te nemen aan opleidingen die tot voor kort enkel gereserveerd waren voor politieagenten. “Jongeren vragen ons vaak wat hun rechten zijn. Door middel van rollenspelen waarbij de jongeren de ene keer de agent spelen, en de andere keer zichzelf, willen we tonen hoe een controle in zijn werk gaat. Zo leren beide partijen elkaar beter begrijpen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?