Tijdelijke activiteiten en park voor Josaphatwijk

© MS-A & Asymétrie

De nieuwe wijk op de Josaphatsite krijgt langzaam vorm. Op een nieuwe website stelt het Brussels Gewest alvast de grote lijnen voor met nieuw beeldmateriaal. Er komt een netwerk van verschillende soorten parken en tijdens de ontwikkeling van de wijk worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Hoe de wijk er precies zal uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Het Richtplan van Aanleg (RPA) - dat legt vast wat er precies mag gebouwd worden op de Josaphatsite - moet binnenkort onderzocht en goedgekeurd worden.

Hoe de wijk er exact zal uitzien is dus nog niet duidelijk, wat er zal komen wel: 1.600 woningen, voorzieningen zoals scholen en sportinfrastructuur, buurtwinkels, een park. De bekende Brusselse landschapsontwerper Bas Smets (park van Thurn & Taxis, heraanleg Sint-Gillisvoorplein) legde een aantal principes vast voor dat park. Het moet een netwerk van groen worden dat door de hele site loopt. Dat zal bestaan uit verschillende soorten aaneengesloten parken. Via dat netwerk kunnen bewoners en gebruikers de wijk ook doorkruisen.

Zo ziet Bas Smets een groot spoorpark van zo'n 3 hectare. Dat is een eerder klassiek langgerekt park dat naast de spoorlijn moet komen. Die spoorlijn verdeelt de Josaphatsite vandaag in twee. Lawaai van de treinen wordt tegengehouden door een natuurlijke barrière. Er moeten plekken komen waar de nieuwe bewoners zich kunnen ontspannen. Wat dat precies moet zijn (picknickplekken, speeltuintjes, moestuinen...) wordt bepaald samen met de bewoners.

Loodrecht op dat spoorpark moeten verschillende wadiparken komen, net als in het park aan de Ninoofsepoort. Dat zijn natte zones in het park waar neerslag opgevangen kan worden als het veel regent, daardoor is de begroeiing er ook anders. Het moeten plekken worden waar bewoners rust vinden, ze kunnen daarom ook semi-publiek worden. (Lees verder onder de afbeelding)

Josaphatwijk wadipark
© Bureau Bas Smets

Aan de randen van de wijk komen ten slotte taludparken. De site ligt namelijk lager dan de wijken errond, omdat het een oud rangeerstation was. De hellingen aan de rand van de wijk worden daarom gebruikt om wat wildere parken aan te leggen, die de biodiversiteit moeten bevorderen. Via de parken kunnen voetgangers en fietsers zich ook vlot verplaatsen. Het federaal Brusselfonds Beliris zal de parken aanleggen vanaf 2019, een ontwerper moet nog gezocht worden. Die zal wellicht de bovenstaande principes moeten volgen.

Wijk zkt. activiteiten
Er komt heel wat kijken bij de aanleg van de nieuwe Josaphatwijk, een van de belangrijksteontwikkelingspolen van het Brussels gewest. Er moeten immers wegen aangelegd worden, riolering, 1.600 woningen moeten gebouwd worden, er moet een park gerealiseerd worden, en ook heel wat openbare voorzieningen zoals scholen. Daar zijn veel partijen bij betrokken, en veel procedures moeten nog beginnen.

Daarom moeten er tot 2030, wanneer de wijk klaar zal zijn, verschillende activiteiten zijn op de Josaphatsite. Op die manier worden de eerste bewoners niet geconfronteerd met een onaangename permanente bouwwerf. En ook andere Brusselaars leren op die manier de nieuwe wijk kennen. Het Brussels Gewest, de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling, Schaarbeek en Evere lanceren dit voorjaar een projectoproep voor activiteiten op de site.

Die activiteiten moeten de wijk dus integreren in de stad, en moeten mensen verbinden. Op dit moment wordt de site al gebruikt door het rondreizend theatergezelschap Les Nouveaux Disparus of de collectieve tuin Latinis. Mogelijk kunnen die nieuwe activiteiten ook een permanente plaats krijgen in de wijk als die klaar is.

De totstandkoming van de nieuwe wijk kan gevolgd worden via de nieuwe website www.josaphat.brussels.

josaphatwijk activiteiten
© MSI-SAU

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?