Toewijzing van Koninklijk Circus aan Brussels Expo niet geschorst

© BRUZZ
25/11/2016

De vordering tot schorsing die de Botanique en de nv Antwerps Sportpaleis bij de raad van State hebben ingediend, is verworpen. Dat laat de Raad van State vrijdag zelf weten. Het betekent dat de toewijzing van de uitbating van het Koninklijk Circus aan vzw Brussels Expo kan doorgaan zoals beslist door de gemeenteraad.

Op 21 november 2016 heeft de gemeenteraad van de stad Brussel de vzw Brussels Expo aangewezen als nieuwe concessiehouder voor de exploitatie van het Koninklijk Circus voor een periode van 27 jaar die ingaat op 1 juli 2017.

De vzw Centre culturel de la Communauté française le Botanique en de nv Antwerps Sportpaleis hebben op 22 november 2016 bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing gevorderd van die beslissing.

De verzoekende partijen hebben daarbij gevraagd dat aan de Stad Brussel het verbod zou worden opgelegd om met de vzw Brussels Expo de overeenkomst te sluiten.

In zijn arrest van 25 november 2016 heeft de Raad van State vastgesteld dat de overeenkomst voor de concessie van diensten met betrekking tot de exploitatie van het Koninklijk Circus op 21 november 2016 is gesloten en dat er dus geen grond meer is om uitspraak te doen over de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen.

Hij heeft ook geoordeeld dat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet is aangetoond, meer bepaald gelet op het feit dat die overeenkomst gesloten is.

Ter herinnering, de huidige concessiehouder is de vzw Centre culturel de la Communauté française le Botanique, maar deze concessie-overeenkomst is vroegtijdig stopgezet en eindigt op 30 juni 2017.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni