Topman Brussels onderwijs: ‘Geef moslimkinderen én vrijzinnigen een feestdag'

© Bart Dewaele

Jacky Goris, directeur van de Scholengroep Brussel, pleit ervoor om binnen het onderwijs meer rekening te houden met de verschillende geloofsgemeenschappen. Hij wil een wettelijk kader dat toelaat om op belangrijke religieuze dagen zoals het Offerfeest moslimstudenten een vrije dag te geven. “Ook voor vrijzinnigen moet dan kunnen.”

Het is elk jaar een wederkerend fenomeen. Scholen die veel moslims onder hun leerlingen tellen staan op traditionele dagen zoals het Offerfeest voor een moeilijke evenwichtsoefening. Tolereert de directie dat moslimstudenten niet opdagen op school om het feest met familie te kunnen vieren of hanteert de school de letter der wet en probeert het de aanwezigheid van de student af te dwingen?

In Brussel primeert het pragmatisme boven het principiële, zegt Jacky Goris, directeur van de Scholengroep Brussel. "Het is gewoon een realiteit dat veel moslimkinderen afwezig zijn op dagen zoals het Offerfeest. Je kan dan hun aanwezigheid proberen afdwingen met alle mogelijke middelen, maar dat lukt meestal niet. Daarom hebben wij binnen de Scholengroep de afspraak om pragmatisch om te gaan met religieuze feestdagen die niet wettelijk erkend zijn."

Andere geloofsovertuigingen
Dat betekent concreet dat Brusselse scholen moslimstudenten de toestemming mogen geven om afwezig te zijn op het Offerfeest van aanstaande maandag 12 september. Maar een wettelijk kader daarvoor ontbreekt. "Dat is iets waar wij al lang voor pleiten. Het onderwijs zou meer rekening moeten houden met andere geloofsovertuigingen dan het katholicisme. Voor belangrijke dagen zoals het Offerfeest zou een wettelijke regeling moeten komen.” Goris wil daar ver in gaan. “Wat mij betreft, mogen dan ook vrijzinnigen op 21 juni, de dag van het Humanisme, een dag vrij nemen.”

In afwachting van zo'n wettelijk kader is er in Brusselse scholen dus wel ruimte voor interpretatie. Een brief aan de ouders van studenten van het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek is daar een voorbeeld van. Bij de brief zit een strookje waarmee ouders van moslimstudenten – “leerlingen die gekozen hebben voor islam als levensbeschouwelijk vak" – een dag vrij kunnen vragen voor het Offerfeest van aanstaande maandag 12 september. 

"Dat is voor mij geen enkel probleem", aldus Goris. "Als een school met zo’n hoge concentratie aan moslimkinderen zoals deze in Schaarbeek aan zijn gelovigen de kans geeft om een dagje vrij te nemen voor wat voor hen een belangrijke dag is, dan heb ik daar zeker begrip voor”, klinkt het.

Maar Goris wil wel één ding duidelijk stellen. “Het gaat hier niet om een vrije dag die later als excuus mag worden ingeroepen om de stof niet te kennen. De school is open, de eindtermen moeten worden gehaald en de leerstof moet door de leerling ingehaald worden. Er mag geen sprake zijn van studenten die klagen dat ze bepaalde stukken van de leerstof niet gezien hebben omdat ze niet op school aanwezig waren die dag.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?