reyersviaduct 8 c Ivan Put

Uitgelicht: ‘Afbraak Reyersviaduct geeft geen verkeersproblemen’

Christophe Degreef
© Brussel Deze Week
13/08/2014

Kersvers minister van Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) heeft de werkzaamheden aan het Reyersviaduct stilgelegd. De renovatiekosten lopen op, en de renovatie zou niet volstaan om het viaduct opnieuw voor een lange termijn in gebruik te nemen. Volgens twee experten zijn er goede argumenten om het viaduct af te breken.

het veertig jaar oude Reyersviaduct in Schaarbeek zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer van en naar het Meiserplein niet gehinderd wordt door kruispunten. Zo is het mogelijk om op de zogenaamde Middenring - R21 voor de verkeersliefhebbers - vlot door te rijden tussen de Emile Maxlaan en de Vergotesquare. De Middenring is de Brusselse boulevard die de Van Praetbrug in Laken verbindt met de Generaal Jacqueslaan in Elsene.

Het viaduct wordt al sinds het begin van de zomer gerenoveerd nadat er in april betonrot werd vastgesteld. Tijdens de werkzaamheden constateerde men echter dat het viaduct moeilijker te renoveren valt dan gedacht.

De renovatiekosten zouden zo oplopen tot vier miljoen euro, het dubbele van het oorspronkelijk geschatte bedrag. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Smet besloot daarom om de werkzaamheden stil te leggen en Mobiel Brussel, de verkeersadministratie van het Brussels Gewest, te laten onderzoeken of een verdere renovatie überhaupt nog wel zin heeft.

De minister vraagt zich daarbij al op voorhand af of het viaduct afbreken alvast geen betere optie is, vermits een verdere renovatie geen garantie zou bieden voor de lange termijn. In de maanden na de vaststelling van het betonrot sprak het gemeentebestuur van Schaarbeek zich ook al uit voor een afbraak. En recentelijk nog pleitte ook de stadsvereniging Arau voor een afbraak.

Dat is de logica zelve, vindt Hugues Duchateau van het onderzoeksbureau Stratec. Duchateau werkte in 2006 mee aan een studie over de toekomst van de Middenring. “Toen was het nog niet geweten of de Europese Commissie op de nabije Josaphatsite een nieuw kantorenpark zou bouwen,” zegt uchateau. “Mocht dat het geval geweest zijn, dan zou het behoud van het viaduct gerechtvaardigd zijn geweest wegens het vele extra verkeer dat de bouw van zo’n kantorenpark met zich mee zou hebben gebracht. De Commissie heeft echter niet voor de Josaphatsite gekozen, in de plaats daarvan komen er woningen. Eigenlijk is er dus geen reden meer waarom het viaduct zou moeten blijven bestaan. De Brusselse regering plant binnenkort ook de aanleg van een tunnel onder het Meiserplein die het doorgaande en naar het centrum afslaande verkeer in goede banen moet leiden. Verkeerstechnisch is er geen probleem met de afbraak. Het enige probleem dat ik zie zijn de voetgangers: de vrijgekomen ruimte zou plaats bieden aan acht rijvakken. Dat maakt het onmogelijk om er een zebrapad aan te leggen. Men zal dus tunneltjes moeten voorzien voor de voetgangers, of iets anders.”

Extra metro
Voor Jens Aerts, stedenbouwkundige bij het bureau Buur, dat belast is met de hertekening van de VRT/RTBF-site, kan het viaduct uit stedenbouwkundig oogpunt worden afgebroken. Dat heeft veel, zo niet alles te maken met de toekomst van de VRT/RTBF-site. Aerts: “Er is een groot park gepland op de toekomstige VRT-site, een park met 2.000 nieuwe woningen en ook nieuwe kantoren voor de openbare omroep. Het is de bedoeling dat dat nieuwe complex beter aangesloten wordt op de rest van de stad. Als je het Reyersviaduct behoudt, dan is dat nogal moeilijk, want de huidige weglayout is een fysieke barrière die het voetgangers niet makkelijk maakt.”

Zorgen die nieuwe woningen dan niet voor veel extra verkeer, wat het behoud van het viaduct zou rechtvaardigen? “Neen,” zegt Aerts. “Je kan ervan uitgaan dat mensen die op die nieuwe plek zullen wonen andere manieren van vervoer zullen kiezen dan de auto. In dat licht is het ook belangrijk dat de Brusselse regering werk maakt van de omvorming van de premetrolijn tussen Diamant en Georges Henri naar een echte metro.”

Op 25 augustus zou het resultaat van de studie van Mobiel Brussel bekend zijn. De Brusselse regering zou na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van het viaduct. Voor zover dat natuurlijk al niet gebeurd is, want de afbraak van zulke monumenten van de autotijd passen perfect in de tijdsgeest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni