Uitgelicht: Europese miljoenen voor Brusselse jobs

© BaladeForest

De Brusselse regering heeft de lijst voorgesteld van vijftig projecten die de komende jaren op geld van het Europees structuurfonds EFRO kunnen rekenen. Die projecten moeten de economie aanzwengelen. Europa zal wel nauwer toezien of de doelstellingen gehaald worden.

De Europese commissie heeft al tijdens de vorige EFRO-ronde (2007-2013) aangegeven dat de gelden in de toekomst op een doelmatigere manier zullen moeten worden ingezet, minder versnipperd, én met resultaatsverbintenis.

Want dat is het probleem van de EFRO-middelen, de grootste rechtstreekse investering van de Europese Unie in de economie van de lidstaten. De investeringen zouden nauw moeten aansluiten bij het Europese beleid, namelijk de heropleving van de economie in achtergestelde gebieden, maar het zijn de regionale overheden die er mee aan de slag gaan. En die zetten de middelen vaak in voor projecten die hen vooral politiek goed uitkomen.

Om scheeftrekkingen tegen te gaan, heeft de Europese Commissie de voorwaarden verstrengd, de thema’s meer geconcentreerd (R&D, economie en duurzaamheid) en zijn de regionale overheden verplicht om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Er zijn zelfs sancties ingebouwd.

De Europese Commissie wil zo de greep vergroten op de middelen die ze uitdeelt. Of dat lukt zal de toekomst moeten uitwijzen.

Er leefde even de vrees dat de welvarende Europese lidstaten (waaronder België) niet langer van de EFRO-middelen zouden kunnen genieten, maar die vrees was onterecht. Er is, voor Brussel, zelfs een pak meer beschikbaar dan in de vorige subsidieronde. De Europese middelen gaan van 57 miljoen (2007-2013) naar bijna 100 miljoen (2014-2020).

Het gaat, net zoals in de vorige ronde, om een cofinanciering. Dus voor elke euro uit het EFRO, legt de Brusselse regering er een euro bij. De bedragen hieronder vermelden de totale investering.

• De sociale economie kan rekenen op een aanzienlijk bedrag. Zo zal het OCMW van Molenbeek aan capacity-building doen in de hoop dat werkloze jongeren zelf een zaak starten (1,2 miljoen euro), investeert de Fédération Wallonie-Bruxelles in materiaal voor beroepsscholen (4,5 miljoen euro) en mikt de vzw Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises op de uitbouw van een digitale economie in achtergestelde buurten. Meer in de klassieke economie zit de investering van Citydev in een gebouw voor kmo’s midden in een nieuwe woonwijk dicht bij de Klaverwijk in Anderlecht (9,5 miljoen euro).

• Brussel is sterkhouder in de gezondheidseconomie. Een aantal EFRO-projecten bouwt daar op voort. Zo zal het UZ Brussel een programma ontwikkelen voor een medische digitaal dossier (2,5 miljoen euro), wil Saint-Luc kleine laboratoria in de stad, werkt de Erasmushogeschool rond dementie in de stad (0,6 miljoen euro) en zal de ULB de socio-economische meerwaarde van het universitair kankercentrum Bordet verder uitspelen (3,2 en 1,8 miljoen euro).

• Aandacht is er ook voor de culturele economie met geld voor de Vaartkapoen (2,7 miljoen euro), de Abdij van Vorst (7,4 miljoen euro) en de Zinneke Parade. Die zal aan het Masuiplein een gebouw aankopen en renoveren (4,2 miljoen euro) en zich zo in de buurt verankeren.

• Veel aandacht ook voor de circulaire economie en het energievraagstuk, wat past in de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. De UCL start een onderzoek naar het hergebruik van bouwmaterialen (1 miljoen euro), de gemeente Elsene wil een moestuin bouwen op het dak van een nieuwe Colruyt in de Graystraat (1,2 miljoen euro), Citydev plant een composteercentrum voor voedseloverschotten van bedrijven (1,4 miljoen euro), het UZ Brussel wil airco met vloeibare waterstof in het nieuwe gebouw dat ze voorziet in Jette (0,3 miljoen euro) en Leefmilieu Brussel ontwikkelt stadslandbouw in Neerpede (5,8 miljoen euro). Tot slot zal ook het nieuwe containerpark in Anderlecht gefinancierd worden met EFRO-geld (3,8 miljoen euro).

• Ook de toeristische sector wordt met Europees manna toebedeeld: de Biertempel in het Beursgebouw kan op 7,2 miljoen euro rekenen en een nieuwe passagiersterminal voor cruises in Heembeek op 2,9 miljoen euro.

• Het motto ‘Brussel studentenstad’ krijgt meer en meer gehoor bij de overheid. Zo komt er een nieuwe bibliotheek voor de Wetenschappen op de ULB-VUB-campus (9,4 miljoen euro) en zal 11,8 miljoen euro gaan naar de bouw van 150 woningen op de toekomstige universiteitscité in de voormalige rijkswachtkazernes. De VUB kan nu eindelijk het zwembad renoveren (2 miljoen euro).

• De ontwikkeling van een mediadorp aan de Reyerslaan krijgt Europese steun: TéléBruxelles verhuist er naar een nieuw gebouw (3,5 miljoen euro) en het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling mag 12,4 miljoen euro spenderen aan het uitwerken van de economische strategie en aan communicatie.

• Er is verder geld voor fietsinfrastructuur: een intelligent fietsparkingsysteem (2,1 miljoen euro) en gescheiden fietspaden, onder meer door hangende constructies langs het kanaal onder de Sainctelette-, de De Trooz- en Van Praetbrug (6,8 miljoen euro).

• Er is tot slot ook heel wat geld voor Franstalige gemeentelijke crèches in Molenbeek en Schaarbeek, in totaal voor 10 miljoen euro.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?