Uitgelicht: Witte zak te vol door restjes uit de keuken

Staatssecretaris voor Openbare Netheid Fadila Laanan (PS) heeft een akkoord op zak over de nieuwe afvalophaling die in de lente 2016 van start zal gaan. Meteen wordt duidelijk dat het alle hens aan dek is, wil Brussel de Europese sorteernormen halen.

D e cijfers van 2014 spreken voor zich. De opgehaalde tonnage aan papier en karton (gele zak) en van pmd (blauwe zak) is lichtjes gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat is onlogisch, gezien de bevolkingsstijging. Met andere woorden: de afvalsortering stokt in Brussel, terwijl de hoofdstad, in vergelijking met Vlaanderen, of zelfs met Antwerpen de laatste jaren al een flinke achterstand heeft opgelopen.

In een ordonnantie van 2012 staat dat over vijf jaar de helft van het opgehaalde afval gesorteerd moet zijn. Dat is een Europese doelstelling. Vandaag is dat in Brussel maar 35 procent. Als Net Brussel het tegen eind dit jaar niet beter doet, zal het een boete moeten betalen van 29 euro voor elke ton niet gesorteerd afval.

Het is dus alle hens aan dek. Voor de ophaling van pmd, glas, papier en karton zit Brussel op koers. En al kan het altijd nog beter, veel rek zit daar niet meer op.
Als het Brussels Gewest het restafval drastisch wil doen dalen, moet het aan de slag met twee andere fracties: grof huisvuil én organisch afval.

Moeizame onderhandelingen
Voor een betere ophaling van grof huisvuil is een paar jaar geleden een vervijfvoudiging van het aantal containerparken aangekondigd, maar erg ver staat het Gewest nog niet met die belofte.

Gemeentelijke containerparken zouden voor alle Brusselaars worden opengesteld, zo luidde het. Er is nog maar een akkoord met één gemeente. Eind maart gaat het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe over naar het Gewest, en na aanpassingswerken zullen alle Brusselaars er hun grof vuil kunnen deponeren. Met Watermaal-Bosvoorde, Evere, Elsene, Sint-Joost, Ukkel en Ganshoren zijn de (moeizame) onderhandelingen nog bezig.

Daarnaast plant het Gewest een extra containerpark aan het kanaal. In afwachting zullen er mobiele containerparken worden ingezet.

Ieper
Een tweede belangrijke piste om de Brusselse afvalberg te doen slinken is de ophaling van organisch afval. Er zijn lokaal al enkele proefprojecten aan de gang, weliswaar op vrijwillige basis.
Vandaag bestaat de helft van de inhoud van een witte zak uit organisch afval. Vlaanderen is erin geslaagd om het aandeel organisch afval tot dertig procent te doen slinken. Als Brussel daarin slaagt levert dat 64.000 ton organisch afval op. Een ambitie, die gezien de proefprojecten in enkele gemeenten wellicht moeilijk gehaald kan worden.

Daar komt bij dat er geen composteercentrum is in Brussel. Plannen hiervoor zijn opgeborgen. Het organisch afval moet naar Ieper worden getransporteerd.

Toch wil de Brusselse regering daar nu op inzetten. Volgend jaar introduceert Net Brussel de oranje vuilniszak waar iedereen, op vrijwillige basis, organisch afval in kan deponeren. De zak zal samen met tuinafval (groene zak) worden opgehaald. Op die manier kan de Brusselaar al gewoon worden aan het sorteren van keukenresten, en ander organisch afval.

Maar het is meteen ook een compromis op zijn Brussels. In januari 2013 voerde staatssecretaris Rachid Madrane (PS) de alternerende ophaling in van gele en blauwe zakken. Dat gaf aanleiding tot heel wat verwarring. “Er zijn vorig jaar 150.000 fout buiten gezette zakken geteld,” zegt staatssecretaris Fadila Laanan. In het nieuwe ophaalschema van Laanan zullen de zakken terug een keer per week samen worden opgehaald. Maar om dat betaalbaar te houden verdwijnt de dubbele ophaling van de witte zak

Daarmee moeten de Brusselaars een stuk aan comfort inboeten. Vandaag kunnen ze twee keer per week hun zak restafval buitenzetten. Die luxe verdwijnt, maar met de nieuwe regeling geeft Laanan de Brusselaars toch nog de kans om organisch afval, wat het meeste geurhinder geeft, een tweede dag in de week buiten te zetten.

Protest kwam er al meteen van de gemeente Molenbeek. Schepen Olivier Mahy (MR) wijst erop dat heel wat van zijn inwoners erg klein wonen, en geen plaats hebben om vier vuilniszakken te stockeren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?