Vakbonden publieke sector maken zich klaar voor stakingsgolf

Betoging non-profit (archiefbeeld)

Een gemeenschappelijk vakbondsfront bereidt zich voor op acties binnen de Brusselse ziekenhuizen, gemeenten en OCMW's. De vakbonden eisen er hogere lonen. "Er zijn personeelsleden die in de auto moeten slapen."

"Het is nu of nooit", klinkt het bij de Brusselse afdelingen van de socialistische, christelijke en liberale vakbonden die de personeelsleden binnen de ziekenhuizen, gemeentes en OCMW's vertegenwoordigen.

Volgens berekeningen door de vakbonden verdient het personeel van de Brusselse gemeenten en OCMW's tot veertig procent minder dan hun collega-ambtenaren op gewestelijk niveau. "Bij de lokale besturen geldt de anciënniteit maar tot 23 jaar. Gewestelijke ambtenaren kunnen op 45 jaar anciënniteit rekenen", vult Rudi De Coster van het ACV aan.

'Onhoudbaar'

Die situatie is onhoudbaar, klinkt het bij de rode, groene en blauwe vakbonden. "We stellen vast dat personeelsleden het steeds moeilijker hebben om boven de armoedegrens te komen", gaat Maxime Nys van het ACOD verder. "We komen personeelsleden tegen, bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker in een gemeentebestuur, die de huur niet meer kunnen betalen en in hun auto slapen."

Vakbonden non-profit
© KVDP/Bruzz
| Rudi De Coster (ACV, links), Maxime Nys (ACOD, rechts)

Ook binnen de Iris-ziekenhuizen stellen de vakbonden vast dat het personeel te weinig verdient. "Gemiddeld liggen de lonen in de Brusselse ziekenhuizen 15 procent lager dan in de andere gewesten. Daardoor is het moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden, want wie kan, zoekt elders werk", aldus Nys. "Dat laat zich voelen in de dienstverlening."

De vakbonden hoopten dat hun eisen werden opgenomen in het Brusselse regeerakkoord. "Daarin spreekt men van de herwaardering van lokale politici, maar over de herwaardering van het personeel van de lokale besturen, vinden we er niets in terug", zegt Nys nog.

'Stakingsgolf'

De bonden willen zo snel mogelijk aan tafel zitten met Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) of Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen. "Dat moet ten laatste begin oktober gebeuren", zegt Rudi De Coster.

Intussen gaan de vakbonden hun leden warm maken voor acties. "Als een gesprek op gewestelijk niveau niets oplevert, gaan we op de deuren van het Brussels Parlement kloppen", klinkt het.

En als dat ook niets oplevert, gaan de vakbonden over tot hardere acties. "Dan is een stakingsgolf mogelijk", verzekert De Coster. "Dan wordt het een warm najaar. De meeste politieke partijen geven ons gelijk en het geld is er", zegt Maxime Nys. "Op korte termijn moet er iets veranderen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?