Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in de regering-Jambon

Vlaamse Regering bouwt nieuw Huis van het Kind uit in Brussel

CD
© BRUZZ
13/12/2021

De Vlaamse regering trekt 800.000 euro uit voor een geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid in Brussel. De subsidies voor preventieve gezinsondersteuning zullen niet meer afzonderlijk worden toegekend aan de vele huidige organisaties, maar aan het toekomstige nieuwe Huis van het Kind in Brussel.

Vandaag zijn de subsidies voor preventieve gezinsondersteuning verdeeld over 23 voorzieningen, en dit vanuit 9 organisaties. Die spreiding van subsidies maakt volgens de regering dat de preventieve gezinsondersteuning in Brussel nu niet optimaal op maat van de grootstad kan worden georganiseerd. De bestaande versnippering zou ook de verbinding bemoeilijken met het ander Nederlandstalig basisaanbod in Brussel, zoals kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Daarom wil de Vlaamse regering het aanbod integreren in het nieuwe Huis van het Kind.

"Een efficiënte inzet van middelen en een slagvaardige organisatie staan voorop. Voor de uitrol zal Vlaanderen nauw samenwerken met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en met het werkveld," zegt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V).

Meer samenwerking

Het nieuwe Huis van het Kind zal alle betrokken organisaties samenbrengen en krijgt de opdracht om tot een kwaliteitsvol, toegankelijk en fijnmazig geïntegreerd basisaanbod te komen. Daarnaast moet het Huis van het Kind de samenwerking versterken met partners uit andere sectoren, waaronder kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse activiteiten. De regering trekt hier meer dan 800.000 euro voor uit.

Ook Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is overtuigd van de meerwaarde van sterke samenwerkingen in het Nederlandstalige netwerk in onze hoofdstad. “Nederlandstalige gezinnen kennen nog onvoldoende het brede aanbod van onze gezinsondersteuning in Brussel. Kinderen in kwetsbare situaties hebben het sowieso al moeilijker om te genieten van het aanbod. Het is in het belang van alle kinderen dat ons Nederlandstalig aanbod fijnmazig en gebiedsdekkend wordt uitgerold.”

Voor de uitrol van dit nieuw kader zal de Vlaamse overheid samenwerken met het werkveld en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 2022 dient als overgangsjaar: de bestaande subsidieregeling blijft doorlopen, maar het nieuwe samenwerkingsverband zal geselecteerd worden en die zal een ondernemingsplan uitschrijven. De nieuwe subsidieregeling zal vanaf 2023 worden toegepast gedurende drie jaar.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni