Vlaanderen en Brussel slaan handen ineen voor één groen Neerpedegebied

© Bart Dewaele

In de Neerpedevallei moet een ‘park W’ komen, dat alle versnipperde groen verzamelt. Er moet stadstuinbouw komen, afgestemd op de Brusselse markt, en snelle fietsverbindingen. Dat alles staat in het Intergewestelijk Richtplan Neerpede-Vlezenbeek-Sint-Anna-Pede, dat Vlaanderen en Brussel samen hebben aangevraagd.

Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Landmaatschappij hebben studiebureau SumResearch gevraagd een grensoverschrijdend richtplan op te maken voor het gebied. Ook de gemeenten Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht waren nauw betrokken, net als de provincie Vlaams-Brabant.

Institutionele grenzen doen er niet toe in het landschap, valt in het richtplan te lezen, en dus is er  samen een visie neergezet “die de open ruimte in de toekomst bewaart en inzet op de herwaardering van landbouw, recreatie, natuur en landschap.”

Maar dat groene gebied staat wel onder druk. Omdat het vlakbij de stad ligt en goed ontsloten is, oefent het Neerpedegebied een grote aantrekkingskracht uit op promotoren. Zo plant projectontwikkelaar Erasmusgardens duizenden woningen in de Ketelwijk in het gebied.

Bovendien liggen veel als landbouwgebied ingekleurde gronden gewoon braak, of worden ze momenteel als paardenweide of privétuin gebruikt.

Volkstuintjes en professionele tuinbouwers
Het richtplan voorziet in een landschappelijke hoofdstructuur om de weidse vergezichten in de streek te bewaren. Daarnaast hamert het op het herstel van de beekvalleien van de Pede, Vogelzang en Broekbeek als ecologische hoofdstructuren van het natuurgebied. Daarvoor is een betere waterkwaliteit noodzakelijk en moet het rioolstelsel verder losgekoppeld worden van de beken.

Als derde pijler zet het richtplan in op stadsgerichte land-en tuinbouw. Ongebruikte tuinbouwgronden moeten opnieuw in gebruik worden genomen, landbouwbedrijven moeten meer gemengd worden, en er moet gezocht worden naar geschikte plekken voor de inplanting van collectieve volkstuintjes.

Tot slot vraagt het plan een betere ontsluiting van het gebied voor toeristen en bijvoorbeeld fietsende pendelaars.

In de zone van de Neerpedevallei moet een ‘park W’ komen, dat alle versnipperde stukken groen verzamelt.

Daarnaast moeten er snelle fietsverbindingen uitgebouwd worden, die pendelverkeer bevorderen. Zo moet de Olympische Dreef, vandaag een ongezellige doorgangsweg, heraangelegd worden en een duidelijke toegang zijn voor het toekomstige Westpark. Verder zijn er nog vele ‘missing links’ in de bestaande wandel- en fietsverbindingen, waardoor het momenteel niet evident is om de toch korte afstand naar Brussel-Centrum makkelijk te overbruggen.

Tweede groene long
De relatie tussen de stad en haar hinterland is te lang verwaarloosd geweest, maar het besef groeit dat beide partijen iets te winnen hebben, zeggen de twee gewesten. Voor de Vlaamse landbouwer is de nabijheid van de geïnteresseerde Brusselse consument, die opnieuw op zoek is naar de relatie tussen veld en bord, een grote troef. En voor de Brusselaar is het gebied een tweede groene long naast het Zoniënwoud.

Verwacht wordt dat het Brussels Gewest in de zomer zijn handtekening zet onder het Intergewestelijk Richtplan.

Het plan geeft een algemeen kader, maar stelt een reeks concrete actieplannen voor en roept op tot samenwerkingen met alle lokale actoren. Voor het benodigde budget rekent Brussel ook op privaat-publieke samenwerkingen.

Daarnaast heeft Leefmilieu Brussel samen met de gemeente Anderlecht en de vzw Le Début des Haricots een Gewestelijk Plan voor Duurzame Landbouw opgezet, waarvoor bij Europa een subsidieaanvraag is ingediend.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?