Voetgangers en fietsers minst blootgesteld aan luchtvervuiling

© brusselnieuws.be
16/03/2014

De lucht in een auto is vele keren meer vervuild dan de lucht die een voetganger of fietser inademt. “De gesloten ruimte van een personenwagen stapelt vervuiling op.”

De smogpiek van vorige week plaatst luchtvervuiling opnieuw op de agenda. Nogal wat weggebruikers vragen zich daarbij wel eens af of de keuze voor een bepaald transportmiddel ook betekent dat ze betere of slechtere lucht inademen.

De transportkeuze blijkt wel degelijk een grote invloed te hebben, blijkt uit Frans onderzoek van het 'Observatoire régional indépendant de l'air en Midi-Pyrénées.' Dat bericht de Franse krant Le Monde. Het onderzoek keek zowel naar de blootstelling aan fijn stof, stikstofdioxide, koolmonoxide en benzeen.

Tien keer meer koolmonoxide
Vooral automobilisten worden blootgesteld aan hoge concentraties vervuilende stoffen. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat die vooral een veelvoud aan het giftige koolmonoxide te verwerken krijgen. Het koolmonoxidegehalte in een personenwagen blijkt liefst tien keer zo hoog als in de lucht die een fietser inademt en nog steeds een veelvoud van een voetganger.

De reden voor de enorme kloof is onder meer dat de stoffen zich opstapelen in de kleine ruimte van een personenwagen. Verder zijn automobilisten ook dichter bij de vervuilingsbron dan bijvoorbeeld voetgangers en fietsers.

Ook bij de andere giftige stoffen krijgt de automobilist vaak slechtere scores dan voetgangers en fietsers.

Buspassagiers krijgen heel wat minder koolmonoxide te verwerken.

Stoffige metro
Opmerkelijk is de slechte score van de metro voor het aspect fijn stof. Nergens is er zoveel fijn stof in de lucht als in de metro, concludeert de studie.

De reden is niet enkel te zoeken in de kwaliteit van de aangezogen lucht en de afgesloten ruimte, maar ook in het fijn stof dat de metrostellen zelf veroorzaken door wrijving. Het is daarbij niet duidelijk of de onderzochte metro's met rubberen banden rijden zoals in Parijs en of die banden een groot verschil maken voor de fijnstofniveaus.

Verkeer mijden
Voetgangers en fietsers scoren het best, onder meer omdat ze vaak routes gebruiken die drukke verkeersassen vermijden. Zelfs langs die drukke assen bevinden ze zich vaak op afgescheiden paden, waar de vervuiling een beetje minder acuut is.

De onderzoekers wijzen erop dat de conclusie enkel geldt wanneer fietsers en voetgangers geen buitensporige inspanningen leveren. Die kunnen er immers toe leiden dat meer vervuilende stoffen worden opgenomen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni