Voetgangersplan: vier keer meer autoluwe straten tegen 2018

KH
© brusselnieuws.be
23/05/2012
Een doorsteek elke 100 meter, verkeerslichten met kortere cycli en 20 kilometer autovrije straten -woonerven inbegrepen - in plaats van de huidige 5 kilometer. Het zijn enkele opvallende aspecten van het voetgangersplan dat de Brusselse regering zonet in eerste lezing goedkeurde.

Het plan, dat er komt op initiatief van staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen), heeft de ambitie om het voetgangersaandeel in het verkeer op te trekken van 32 procent tot 35 procent in 2018.

Het voetgangersplan is een strategisch plan en geen actieplan. Het bevat dus geen concrete locaties waar iets moet veranderen. Het bevat wel 10 criteria waar bij de verdere ontwikkeling van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden.

Doorsteek
Een van die criteria is dat de stad een fijnmazig netwerk moet worden, dat de keuzevrijheid voor voetgangers bevordert. Als vuistregel geldt een doorsteek van de bebouwing elke 100 meter. De ruimte voor voetgangers moet ook groter worden bij heraanleg.

Om continue routes te garanderen stelt het plan ook een beperkt gebruik van verkeerslichten voorop. Als er al lichten zijn, blijven de cycli kort, zodat het frequent groen is.

Bijzondere aandacht gaat naar openbaar vervoershaltes, waarvan de omgeving vooral op voetgangers moet focussen.

Meer zonlicht
Opmerkelijk ook: het plan stipuleert dat er meer aandacht komt voor stoppen, zitten en verblijven in de openbare ruimte. "Daarbij moet aandacht besteed worden aan elementen die interessant zijn om naar te kijken en aan het maximaal toelaten van natuurlijk (zon)licht op de ruimte voor voetgangers."

Ook de rest van het verkeer komt ter sprake in de richtlijnen. De snelheid én het volume van dat verkeer moeten in de eerste plaats aangepast worden aan de voetganger en niet andersom, stelt het plan. Het lokale wegennet moet dan weer zo verkeersluw mogelijk worden.

Tegen 2018 wil het Brussels gewest zo aan 20 kilometer autovrije straten raken. Vandaag is maar 5 kilometer verkeersvrij. Navraag bij het kabinet van de staatssecretaris leert dat het begrip "autovrij" met een korrel zout moet genomen worden. Ook woonerven - zones waarvan de inrichting volledig op voetgangers en andere zwakke weggebruikers is gericht en auto's stapvoets rijden - worden immers meegeteld.

Nu volgt nog een consultatieronde, onder meer met de gemeenten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni