24 februari 2023: het tentenkamp van asielzoekers op en langs de brug aan het kanaal en het Klein Kasteeltje. De slogan 'Niemand is illegaal' duikt ook hier weer op.

Voor Bruss'help moeten Vlaanderen en Wallonië meer bijdragen aan migrantenonthaal

© Belga
06/09/2023

"Vlaanderen en Wallonië moeten de portemonnee open te trekken". Dat pleidooi heeft Bruss'help, de vzw die verantwoordelijk is voor de coördinatie van noodhulp- en integratieprogramma's van daklozen in het Brussels gewest, voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gehouden.

"Geconfronteerd met de onveiligheid in en rond de Brusselse stations en de toename van het aantal aanvragers van internationale bescherming die op straat blijven, moeten we ons concentreren op het sociale en gezondheidsaspect en niet alleen op een veiligheidsreactie,' klinkt het langs de kant van Brussel'Help.

De non-profitorganisatie staat een minder repressief actieplan voor, rond drie punten: veiligheid, sociaal beleid en infrastructuur. Geconfronteerd met enerzijds de toename van het crackgebruik en anderzijds de toename van het aantal migranten op straat, vraagt ​​Bruss'help dat de publieke middelen het mogelijk moeten maken om deze mensen, die "ver van de institutionele solidariteit" zijn afgezakt, sociaal en op het vlak van gezondheid te ondersteunen.

"Bruss'help vraagt ​​dat de twee andere gewesten - Wallonië en Vlaanderen - bijdragen aan de opvang en dat er middelen worden toegekend aan het verlaten van opvangcentra en aan steun bij het vinden van accommodatie om plaatsen vrij te maken, in plaats van een dispositief op te trekken dat altijd te klein zal zijn als er te weinig mensen uitstromen", zegt Eva Salman, woordvoerster van de vereniging.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni