Donderberg Laken

Voor en Tegen: De Donderberg

Sara De Sloover
© BRUZZ
22/04/2016

D e Donderberg is een verwilderd, hellend binnenterrein in Laken. Het gebied is eigendom van Brussel-Stad, dat er vanwege de bevolkingsgroei 75 woningen, een school voor 670 kinderen en een sportzaal wil bouwen. Op 27 april is er overlegcommissie over het project. 500 buurtbewoners hebben bezwaarschriften tegen het grootschalige bouwproject ingediend.

VOOR: Samuel Deroover, kabinetschef van Brussels schepen voor Huisvesting en Gemeentelijke Eigendommen Mohamed Ouriaghli (PS).

“Volgens het Brussels Instituut voor de Statistiek (BISA) zal de bevolking tegen 2020 met 5 procent toenemen”, zegt Samuel Deroover.

Voor die zowat 50.000 nieuwe Brusselaars moet het Gewest tegen 2020 26.000 nieuwe woningen zien te creëren, meldt Deroover. “Dat moet grotendeels op de privé-markt gebeuren, maar voor een klein deel ook door overheden. De Stad Brussel draagt haar steentje bij en voorziet in haar Woningplan om tegen het einde van de legislatuur 850 woningen bij te bouwen. Dat zijn geen sociale woningen, maar de huurprijs ervan zou wel wat lager zijn dan die in de privésector.” Op langere termijn, na ongeveer 25 jaar, zullen die woningen winst opleveren.

75 woningen wil de Stad bouwen op de tot nu toe lege Donderberg, die al jarenlang in haar bezit is. “Dit gebied is niet ingetekend als groene zone, maar als bouwgrond. En dus konden de buurtbewoners wel verwachten dat er ooit gebouwd zou worden. Ik begrijp dat dat vervelend is. Maar de huisvestingscrisis verplicht ons tot nu vrije terreinen te bebouwen. Dit is een terrein van de Stad, waar geen oude gebouwen moeten afgebroken of gerenoveerd worden.”

Nieuwe bewoners moeten ook een school hebben. “De wachtlijsten in Laken zijn zeer lang. Er staan 273 kinderen op de wachtlijst voor de onthaalklas, en 206 voor de eerste kleuterklas. In Heembeek zijn dat respectievelijk 67 en 93. De bestaande scholen zijn oververzadigd.”

De nieuwe school op de Donderberg zou een wijkschool worden, benadrukt Deroover. “We zijn zeker dat 80 procent van de kinderen uit de buurt zou komen.” De Europese school die niet zo veraf ligt trekt een heel ander publiek aan.

Ook mobiliteitsbezwaren wil de kabinetschef in de kiem smoren. “Lakense kinderen gaan voor 48 procent te voet naar school, 30 procent neemt het openbaar vervoer, wat dus betekent dat slechts 22 procent met de auto wordt gebracht. Wij zullen een mobiliteitsplan opstellen voor de buurt rond de nieuwe school. Begeleiders zullen kinderen te voet ophalen.”

Dat bevoegde schepenen Mohamed Ouriaghli en Faouzia Hariche op de infoavond rond het project al een kant-en-klaar plan voorlegden dat te nemen of te laten was, zette veel kwaad bloed. “Wij prefereren een concreet plan om er dan over te kunnen discussiëren”, riposteert Deroover. “De overlegcommissie maakt deel uit van het proces, en die zal zeker rekening houden met de bezwaarschriften uit de buurt.”

TEGEN: Jos Brumagne van het Wijkcomité Donderberg

“De Donderberg is een groen binnengebied van 3,5 hectare, dat deel uitmaakt van het groene netwerk van Thurn & Taxis tot aan de Heizel. Er zijn nog maar weinig zulke gebieden in het Brussels Gewest”, zegt Jos Brumagne van wijkcomité Donderberg. “Wij zijn niet tegen nieuwe scholen en begrijpen de noden, maar het voorgestelde project gaat daar ver boven. Dit gebied was onderdeel van de Koninklijke Schenking. Leopold II gaf het weg op voorwaarde dat het terrein nooit in exploitatie mocht worden genomen. Als de Stad hier woningen gaat bouwen om te verhuren, dan exploiteert ze het terrein uiteraard wel. Als we daarmee naar de rechter stappen, zal dit project er nooit komen.”

Een even belangrijk bezwaar van het buurtcomité is het gebrek aan overleg. “Al sinds 2011 wisten we dat hier een woningbouwproject zat aan te komen. De burgemeester en de twee betrokken schepenen (van Onderwijs Faouzia Hariche en Huisvesting Mohamed Ouriaghli, red.) wilden pas met ons praten toen ze een concreet project hadden ondertekend met een bouwpromotor. Daarna hebben ze een infoavond georganiseerd. Ze stonden open voor minuscule wijzigingen, maar aan de krijtlijnen werd niet meer getornd.”

De procedure van een overlegcommissie laat ons geen enkele andere mogelijkheid dan ons volledig tegen dit project te kanten, klinkt het bij Brumagne. “Er zijn 500 bezwaarschriften ingediend, door zowat iedereen in de buurt. De overlegcommissie had zoiets nog nooit gezien.”

Het wijkcomité stelt zich ook vragen rond de waterhuishouding in de buurt. Bovendien vreest de buurt voor file- en parkeerproblemen. “We hebben hier al een pak scholen, terwijl de straatjes rond de Donderberg niet voorzien zijn op massa’s verkeer. De Europese School zal op volle sterkte 3.000 leerlingen tellen. Er is de Vlaamse schoolgemeenschap met nog eens 1.100 leerlingen, er zou een Franstalige basisschool bij komen voor 670 leerlingen. De site wordt voor twee derde omsloten door het Koninklijk Domein en grote wegen. De meeste leerlingen zullen langs één of twee wegen naar school komen. Wij vrezen ’s avonds voor grote parkeerproblemen.”

“Wat betreft de densiteit zullen sommige mensen vanuit hun achtertuin plots opkijken tegen een gebouw van vier verdiepingen. De speelplaats komt bovenop de sportzaal te liggen, wat maakt dat de kinderen vanop een afstand van 10 meter zullen binnenkijken in de slaapkamers van de buren.”

Dit is geen NIMBY-reactie, benadrukt Brumagne. “Scholen zijn nodig. Wij hebben wel ideeën voor alternatieven.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Samenleving

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni