Tervuren Billy Kalonji 2 BRUZZ ACTUA 1641

| Billy Kalonji is coordinator van Job@uBuntu

Vormingen eerste stap tegen Brusselse werklozen van Afrikaanse afkomst

TRO
© BRUZZ
22/02/2019

Brusselaars van Afrikaanse origine hebben moeite om aan een job te geraken. Job@uBuntu wil daar verandering in brengen. “Er is bereidheid aan beide kanten, wij willen hen in contact brengen.”

Job@uBuntu is een initiatief dat de afstand tussen Brusselaars van Afrikaanse origine (zowel mensen geboren in Afrika als mensen met Afrikaanse ouders) en de arbeidsmarkt wil verkleinen. Het doet dat op vraag van het Brussels Ministerie van Economie en Tewerkstelling. Het eerste wapenfeit van de organisatie is een ruim 40 pagina’s tellend onderzoek waarin de huidige situatie en problemen waartegen Brusselaars van Afrikaanse origine aanlopen, wordt uitgelegd.

Job@uBuntu vertrekt vanuit een conclusie die onderzoek door de Koning Boudewijnstichting in 2017 ook al trok: ondanks hoge diploma’s, vinden mensen van Afrikaanse origine in België moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Wanneer zij een buitenlands diploma hebben behaald, hebben zij soms moeite om dat hier erkend te krijgen. Degenen die wel actief zijn, krijgen vaak het loon van hun laagste diploma.

Onbekend maakt onbemind

De organisatie, momenteel bestaande uit 2 vaste medewerkers, een deeltijdse en twaalf vrijwilligers, sprak met zoveel mogelijk betrokken belanghebbenden om specifiek de Brusselse situatie in kaart te brengen. Billy Kalonji, coördinator van het project, vertelt wie dat zijn: “Vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschap, werkzoekenden met Afrikaanse roots, organisaties die bemiddelen tussen werkzoekenden en werkzoekenden, organisaties die bezig zijn met racisme en discriminatie, de politiek en werkgevers.”

De huidige structuren slagen er blijkbaar niet in om werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden van Afrikaanse origine

Billy Kalonji

Billy Kalonji, voorzitter Comraf

“We zijn de dialoog met hen aangegaan”, gaat Kalonji verder. “Met als belangrijkste vraag: kennen zij deze groep werkzoekenden en komen zij hiermee weleens in aanraking. De belangrijkste conclusie: onbekend maakt onbemind. Mensen komen nauwelijks in contact met werkzoekenden van Afrikaanse origine. Dat blijkt ook uit hoe weinig onderzoek naar hen gedaan is. Maar, positief, er blijkt wel een grote vraag naar hen te zijn.”

Concrete voorstellen

En dus gaat Job@uBuntu, met het onderzoek in de hand, aan de slag om die vraag te koppelen aan de vraag van de werkzoekenden. Brussels Minister van Economie en Tewerkstelling, Didier Gosuin (Défi), verlengde de steun aan Job@uBuntu met een jaar en er is ook steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. “Nu willen we met concrete voorstellen komen om de situatie te veranderen”, zegt Kalonji. “We willen nieuwe vormingen aanbieden aan werkzoekenden, arbeidsbemiddelaars en werkgevers. Er zijn er onder de doelgroep die hun talenten of competenties maar moeilijk weten duidelijk te maken aan werkgevers. Daarnaast is het nodig om arbeidsbemiddelaars en werkgevers meer te vertellen over werkzoekenden van Afrikaanse origine.”

Die vormingen fungeren ook als een moment voor werkzoekenden om in contact te komen met organisaties die voor hen kunnen bemiddelen en werkgevers zelf. “Momenteel is dat contact er nauwelijks”, zegt Kalonji. “De huidige structuren slagen er blijkbaar niet in om werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden van Afrikaanse origine. Anderzijds zijn de werkzoekenden niet goed op de hoogte bij wie ze terecht kunnen en is er vaak weinig vertrouwen in instanties.”

Ultiem streeft Job@uBuntu structurele veranderingen na. “Simpel gezegd: mensen van Afrikaanse origine moeten ook overwogen worden door werkgevers. Barrières moeten weggegenomen worden. We zien een bereidheid aan beide kanten, wij willen hen in contact brengen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Economie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni