Wetstraat: Torens moeten verder uit elkaar

De maximumhoogte van 165 meter voor torens in de Wetstraat wordt uiteindelijk niet verlaagd. Wel wordt het aantal torens beperkt. Dat blijkt uit de nieuwe versie van het stedenbouwkundig reglement. Het blijft ook de bedoeling om meer open ruimte te creëren en het aantal rijstroken te beperken.

Een eerste versie van de zogenaamde Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) werd afgeschoten na protest van buurtbewoners. Die vreesden letterlijk in de schaduw van de nieuwe torens te vallen. Daarop gebeurde een studie naar de impact van de torens op de buurt. Onder meer de invloed op de bezonning, de wind en het uitzicht werden bestudeerd.

In de nieuwe versie blijft de basisfilosofie van het plan van de Franse stedenbouwkundige Christian de Portzamparc overeind. De dichtheid moet omhoog en er moet meer open ruimte. Die twee doelstellingen kunnen enkel verzoend worden door meer hoogbouw.

Hoewel minister-president Charles Picqué (PS) dat eerder had laten uitschijnen wordt uiteindelijk niet geraakt aan de maximumhoogte van 165 meter. Wel zijn de regels over de inplanting van de torens verstrengd. Het aantal torens wordt zo beperkt en de hoogbouw moet ook slanker.

Hoewel de impactstudie uitwees dat hogere torens dichter bij de Kleine Ring minder hinder veroorzaken dan in de Maalbeekvallei, laat het nieuwe reglement ook daar nog altijd enkele hoge torens toe. Een toegeving aan de Europese Commissie en promotor Atenor die daar torenplannen hebben. De Commissie zou er tegen 2020 een complex van 100 à 160.000 vierkante meter optrekken. Atenor heeft al een aanvraag ingediend voor de Europatoren. Die komt op de plaats van het voormalige Crowne Plaza hotel.

Drie rijstroken
Verder blijft het de bedoeling om langs de Wetstraat heel wat nieuwe openbare ruimte te creëren, voornamelijk bij de kruispunten, en het aantal rijstroken te beperken tot drie. "Maar alleen na de voltooiing van het GEN, de automatisering van de metro en de de beperking van het autoverkeer", zegt minister-president Charles Picqué (PS). Voor 2025 zal er wellicht geen Wetstraat met drie rijstroken zijn.

Het nieuwe reglement ligt nog tot 16 april ter inzage bij de Stad Brussel en wordt op 22 mei behandeld door de overlegcommissie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?