| Asielzoekers aan Klein Kasteeltje op 25 juli 2022

Zeker 1.600 erkende vluchtelingen geblokkeerd in opvang door woningtekort

© Belga
25/08/2022

Momenteel zitten 1.600 erkende vluchtelingen vast in de federale opvang door een tekort aan woningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat zegt Orbit, een vzw die werkt rond superdiversiteit en migratie. De vereniging legt dan ook veertien voorstellen op tafel.

De groep erkende vluchtelingen die vastzit in de opvang, groeit verder aan, want de beslissingen komen nu sneller, aldus Orbit in een persbericht. "Er zijn oplossingen, maar niemand beweegt," aldus coördinator Didier Vanderslycke. "Inzetten op woonplaatsen voor erkende vluchtelingen maakt opvangplaatsen beschikbaar."

Orbit onderstreept dat de start van een erkende vluchteling in de samenleving wordt belemmerd en vertraagd zonder een woning, terwijl de verantwoordelijkheden veeleisend zijn. Statushouders moeten zo onder meer snel de taal leren, zich inburgeren, werken en een opleiding volgen. "Maar zonder startwoning en zonder domicilie lukt dat niet," aldus de vzw. "Trouwens, het verhindert vaak dat er een beroep kan gedaan worden op maatschappelijke dienstverlening. Het ontbreken van een specifiek woonbeleid naar nieuwkomers is daarom schadelijk voor iedereen."

Veertien voorstellen

Orbit wil dat de overheden maatregelen nemen die onmiddellijk het verschil kunnen maken, en legt daarom ook veertien voorstellen op tafel. Zo moeten onder meer erkende vluchtelingen in de opvangcentra en lokale opvang worden begeleid om de overstap te maken naar de (sociale) woonmarkt en moet na de erkenning de transitieperiode naar de nieuwe woonplaats verlengd worden. Woningen van Lokale Opvanginitiatieven (LOI), die nu door erkende vluchtelingen worden bewoond, moeten dan weer opnieuw ingezet worden voor de opvang van asielzoekers.

De vzw wil daarnaast dat leegstaande assistentiewoningen woongelegenheden voor erkende vluchtelingen worden. Gemeenten moeten dan weer geholpen worden woningen te voorzien voor erkende vluchtelingen door financiële incentives. Voorts wil de vzw ook dat het invullen van beschikbare woonruimtes bij particulieren wordt gepromoot en dat wordt geïnvesteerd in een plan om tweede en derde verblijven in te schakelen voor de aanpak van woningnood, door een vergoeding te voorzien voor eigenaars die daaraan willen deelnemen.

"De inzet en het engagement van lokale en bovenlokale initiatieven is er," aldus nog Orbit. "De politieke wil om van het wonen van vluchtelingen een gemeenschappelijk project te maken, nog niet. Het is een kwestie van algemeen belang om daar wel op in te zetten. Want nieuwkomers kunnen niet zonder startwoning. Niemand kan zonder een woning. Willen we deze kwestie planmatig en effectief aanpakken, dan is er meer nodig dan overleg in de marge."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni