Koorts is een van de belangrijkste symptomen van besmetting met het coronavirus (covid-19)

Ziekteverzuim licht gestegen in privésector, daling bij federale ambtenaren

© Belga
18/01/2021

Het ziekteverzuim in de privésector is vorig jaar in België licht gestegen. Dat komt door een piek van het middellange verzuim in maart en april, tijdens de eerste lockdown door de coronapandemie, zo blijkt uit een overzicht van hr-dienstverlener SD Worx op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen werknemers. Uit voorlopige cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid blijkt dat het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren dan weer is afgenomen.

In de private sector steeg het ziekteverzuim volgens SD Worx van 5,35 procent in 2019 naar 5,96 procent in 2020. Dat wil zeggen dat er van de 100 te werken dagen net geen 6 verloren gingen aan kort of middellang ziekteverzuim. De lichte stijging is nagenoeg volledig toe te wijzen aan de toename van het middellange verzuim: de afwezigheden door ziekte van 1 maand tot 1 jaar kenden een aanwas met 20 procent tot 3,22 procent. Daarbij was er een piek in maart en april - aan het begin van de coronapandemie in ons land - met cijfers die bijna 30 procent hoger lagen dan in 2019.

Het korte ziekteverzuim blijft daarentegen stabiel - 2,72 procent in 2020 tegenover 2,67 procent in 2019. De jaarcijfers verbergen wel een grote piek in maart (5,16 procent), toen het korte ziekteverzuim zowat 60 procent hoger lag dan vorig jaar. Maar met uitzondering van januari en oktober waren de cijfers in de overige maanden telkens lager dan in 2019. De redenen daarvoor zijn dat veel bedrijven gebruikmaakten van tijdelijke werkloosheid, en de opmars van (verplicht) telewerk. "Bedrijven leren hieruit dat gedeeltelijk thuiswerk wel degelijk een positief effect op verzuim heeft", zegt David Schoonens van SD Worx.

Ziekteverzuim daalt bij federale ambtenaren

Wat de federale ambtenaren betreft, is het ziekteverzuim in 2020 afgenomen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de FOD Volksgezondheid. Het percentage daalde van 6,57 naar 6,29 procent. "Er was in 2020 wel een grote afwezigheidspiek te zien die startte in de week na de krokusvakantie en duurde tot Pasen", luidt het. Nadien daalde het ziekteverzuim weer onder het niveau van de vorige jaren, op een kleinere en kortere piek net voor Allerheiligen na. Ook de FOD wijst daarvoor naar de algemene invoering van telewerken waar dat mogelijk was.

Onder de ambtenaren meldden vier op de tien zich overigens geen enkele keer afwezig wegens ziekte, terwijl het de vorige jaren steeds om een slechts een derde ging. Gemiddeld meldde een federaal ambtenaar zich 1,6 keer ziek, tegenover 2 keer de voorgaande jaren. Zieke ambtenaren waren gemiddeld wel ruim een anderhalve dag langer afwezig: gemiddeld 22,5 dagen in 2019 tegenover 24,2 dagen in 2020.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Ziekteverzuim

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni