Politiepatrouille wijkagent Molenbeek 2 BRUZZ 1553
© Saskia Vanderstichele | Wijkagent in Sint-Jans-Molenbeek (archiefbeeld).

Zo moeten de Brusselse gemeenten radicalisering aanpakken

TDN
© BRUZZ
14/09/2018

Over welke middelen beschikken gemeenten om haatpredikers van hun grondgebied te verwijderen? Wat kan een burgemeester doen tegen een leerkracht die radicale boodschappen verspreidt? Op die vragen rond radicaliseringspreventie moet een nieuwe handleiding van het Brussels Gewest antwoord geven. BRUZZ kon het lijvige document inkijken.

Op vraag van de 19 Brusselse burgemeesters schreef het Gewest een vademecum dat de lokale besturen moet helpen in de strijd tegen radicalisering. In het document van 157 pagina’s worden de bevoegdheden van de bestuurlijke politie en de burgemeesters beschreven, maar komen ook enkele concrete voorbeelden aan bod.

Volgens het Gewest speelt de gemeente een cruciale rol in de strijd tegen radicalisering. “Het lokale beleid is het best geschikt is om lokale problemen aan te pakken, aangezien zij het best vertrouwd zijn met de lokale realiteit.” Het vademecum zet daarom de do’s and don’ts op een rijtje die van nut kunnen zijn voor de gemeenten.

Haatdragende flyers

Zo beschrijft het Gewest hoe gemeenten het verspreiden van haatdragende flyers kunnen vermijden. Op de inhoud van flyers mogen conform de persvrijheid geen beperkingen staan en toch kunnen preventieve maatregelen genomen worden om de openbare orde te handhaven. “De kans bestaat dat er vechtpartijen ontstaan wanneer andere personen zich zouden verzetten tegen het uitdelen van deze flyers”, verklaart het vademecum.

Lokale besturen kunnen daarom bij politieverordening beslissen om het uitdelen van flyers op de openbare weg te onderwerpen aan een vergunning. Ook kan de burgemeester beslissen om bepaalde groepen een verbod op flyeren op te leggen. Dat moet dan wel uitgebreid gemotiveerd worden. Het vademecum stelt daarvoor een voorbeeldbesluit ter beschikking.

Predikers op scholen

Voor leerlingen of leerkrachten die radicale of extremistische boodschappen verkondigen gelden bijzondere regels, zo leert het vademecum ons. Bij gemeentescholen kan een tuchtprocedure opgestart worden, maar dat geldt niet voor alle andere scholen. Daar moet gekeken worden naar de actieplannen van de Gemeenschappen.

Lokale politiezones moeten per gemeente een agent aanstellen die in contact staat met de scholen. Hij is het aanspreekpunt wanneer er sprake is van radicalisering op school. Zodra die agent iets strafbaars opmerkt, heeft hij meldingsplicht bij het parket.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit het lijvige document, dat verder een uitgebreid overzicht geeft van het bestuurlijke interventiekader waarin gemeenten kunnen handelen om radicalisering te voorkomen. Na die uiteenzetting volgen talloze overzichtstabellen van de gemeentelijke bevoegdheden en de mogelijke maatregelen in de strijd tegen radicalisering.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, Justitie, radicalisering, Conferentie van Burgemeesters, Brussels Gewest

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie