Brandweer blijft verhuis noodcentrale weigeren

© PhotoNews
| De Brusselse brandweer in actie
Updated: 30-09-2020 - 09:07

De Brusselse brandweer haalt nog steeds de neus op voor een verhuis van haar 112-centrale naar het communicatiecentrum van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). “We zien de meerwaarde niet.” Daarnaast willen ook sommige politiezones nog steeds geen beelden delen met BPV omdat ze het beheer van die camera's dreigen kwijt te spelen.

Deze dinsdag werd het gewestelijke crisiscentrum ingehuldigd. Dat centrum moet de politie en het beleid in staat stellen om grote evenementen of belangrijke crisissen het hoofd te bieden op één, gecentraliseerde plek.

In de onmiddellijke nabijheid van dat centrum wordt eerstdaags ook een communicatiecentrum opgeleverd, dat net als het crisiscentrum onder de gewestelijke instelling Brussel Veiligheid en Preventie valt. In dat communicatiecentrum moet de dagelijkse coördinatie van de hulpdiensten gebeuren. Het gaat dan in de eerste plaats om politie en brandweer.

Vorig jaar liet korpschef Tanguy du Bus de Warnaffe al in duidelijke bewoordingen verstaan dat hij dat plan van de Brusselse regering niet zinvol vond.

Tijdens de inhuldiging van het crisiscentrum deze dinsdag bleven de verantwoordelijken van Brussel Veiligheid en Preventie op de vlakte over de kwestie. “De brandweer zit nog met wat vragen, maar het is uiteindelijk een regeringsbeslissing,” klonk het.

Navraag bij de brandweer leert echter dat het Brusselse korps zich nog altijd even hevig verzet tegen een verhuis van de centrale. Amper een week geleden stuurde de operationele directie (onder leiding van du Bus de Warnaffe) daarover nog een brief aan het gewest. Daarin zegt de directie dat ze “geen enkele meerwaarde ziet in een verhuis van de noodcentrale van de brandweer- en ziekenwagens volgens de door Brussel Preventie en Veiligheid geplande modaliteiten.”

De brandweer vreest dat de dispatching – die de ploegen aanstuurt - en de calltakers – die binnenlopende oproepen aannemen - zullen uit elkaar getrokken worden. Enkel voor die laatsten is er immers plaats in het nieuwe communicatiecentrum. Een fysieke scheiding zou meteen kostbaar tijdverlies betekenen bij interventies, vreest de brandweerdirectie.

Ontbrekende officieren

De brandweertop benadrukt dat ze wel degelijk wil samenwerken. In het schrijven aan het Gewest kondigt de operationele directie van de brandweer aan dat ze een alternatief voorstel zal doen om het communicatiecentrum in te vullen.

Als de regering gewoon voet bij stuk houdt en de brandweer toch verplicht om de 112-centrale te verhuizen, is daarmee nog niet de kous af, waarschuwt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “In dat geval ontbreken gewoon de nodige officieren om het personeel van de noodcentrale te omkaderen.”

'Lokale politiezones kregen geen antwoord'

Tijdens de inhuldiging van het crisiscentrum dinsdag werd ook gezegd dat twee van de zes politiezones (Noord en Montgomery) nog steeds niet akkoord gaan om hun camerabeelden te delen met het gewestelijke platform. Verschillende betrokkenen bij het centrum haalden daarvoor in algemene termen juridische en technische redenen aan.

Korpschef Michaël Jonniaux van de zone Montgomery, bevestigt dat er juridische problemen waren met het voorstel van het Gewest, met name op het vlak van privacy. Eenzelfde geluid is er bij de zone Noord. "Er was een bindend advies van het controleorgaan binnen de politie en dat wat negatief. We konden dan niet naast ons neerleggen."

"Bovendien werd het Gewest in dat voorstel de beheerder van de camera's," vult de korpschef van de zone Montgomery aan. "We - en dan spreek ik over de zes zones - wilden dat omdraaien: de camera's blijven van de gemeenten en worden door de zones beheerd, maar het Gewest mag de beelden wel raadplegen."

"Ons tegenvoorstel dateert ondertussen van eind 2019. Maar Brussel Preventie en Veiligheid heeft er nooit op geantwoord."

Zowel de zone Montgomery als de zone Noord benadrukken dat ze absoluut voor een gemeenschappelijk platform zijn.

gewestelijk crisiscentrum Jamil Araoud
© KH
| Jamil Araoud, topman van Brussel Veiligheid en Preventie (links) en Michel Goovaerts, korpschef Brussel Hoofdstad Elsene, bij de inhuldiging van het gewestelijke crisiscentrum dinsdag. Op de achtergrond de videomuur waarop de beelden van ruim 4.000 camera's moeten geprojecteerd worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?