Brusselse politie start proefproject rond juridische begeleiding van slachtoffers

© Belga
14/11/2023

De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene is afgelopen maandag gestart met een proefproject om slachtoffers van intrafamiliaal of seksueel geweld beter juridisch te begeleiden. Daarbij krijgen de slachtoffers uitleg over hoe ze kosteloos beroep kunnen doen op een advocaat. Het project loopt in samenwerking met het Brusselse parket en de Nederlandstalige en Franstalige orde van advocaten in Brussel.

"Politiemedewerkers zullen aan het slachtoffer van intrafamiliaal of seksueel geweld een formulier meegeven met de nodige contactgegevens en de te doorlopen stappen voor een gratis advies van een advocaat," klinkt het bij de politie. "Het document bestaat in vijf talen - Nederlands, Frans, Duits, Engels en Arabisch - en informeert het slachtoffer over hoe men op korte termijn een gratis eerste juridisch advies kan verkrijgen, los van het indienen van een klacht of het ondernemen van gerechtelijke stappen."

Met die gratis consultatie willen de beide Ordes erover waken dat het slachtoffer alle opties kent om eventueel een juridisch gevolg te geven aan het intrafamiliaal of seksueel geweld. Intussen werden al een dertigtal advocaten opgeleid om op een gepaste en kwalitatieve manier om te gaan met de slachtoffers.

Opties aanreiken

"Procederen is voor ons niet het ultieme doel, we willen de slachtoffers informeren over hun rechten en hen opties aanreiken," zeggen de stafhouders van de Brusselse Balie. "Advocaten die belast werden met dergelijke gewelddossiers, wilden er zeker van zijn dat de slachtoffers de zorg kenden die de autoriteiten aanbieden. Daarom gingen we rond de tafel zitten met het parket en de politie en zochten we een manier om slachtoffers nog beter te omkaderen. Hiertoe werden vormingen georganiseerd en vonden ontmoetingen plaats met partners op het terrein zoals het Zorgcentrum voor Seksueel Geweld en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen."

Ook voor de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, Michel Goovaerts, draait alles rond de meest adequate slachtofferopvang. "Een eerste indruk kan je maar één keer nalaten," aldus Goovaerts. "Vanuit onze zone werken we al jarenlang aan de verbetering van de slachtofferopvang. Het is niet meer dan logisch dat wij dit pilootproject mee in goede banen leiden."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni