Close neemt verdelingsplan voor ziekenhuizen op de korrel

© Saskia Vanderstichele
| Brussels burgemeester Philippe Close (PS)

Voor Brussels burgemeester Philippe Close werkt het verdelingsplan tussen de ziekenhuizen niet. Dat verklaarde hij donderdag in de coronacommissie van het Brussels Parlement, waar hij tijdens de voormiddagzitting samen met Hervé Doyen gehoord werd als leden van de Conferentie van de Burgemeesters in het Brussels Gewest, naast Jamil Araoud, directeur-generaal van Brussels Preventie en Veiligheid (BPV).

Jamil Araoud wees erop dat er geen procedures bestonden voor het beheer van een gezondheidscrisis zoals de coronacrisis. Daarnaast wees hij op de problemen met de herhaaldelijke aanpassingen van de maatregelen en richtlijnen, met het gebruik van de gegevens, de verschillende interpretatie van de maatregelen door de afzonderlijke politiezones en de overdaad van informatie vanuit verschillende diensten, wat voor verwarring heeft gezorgd.

Jamil Araoud, die overigens kabinetschef wordt van de nieuwe minister van Defensie Ludovine Dedonder, prees de goede samenwerking tussen de verschillende overheden en administraties in het gewest, en de motivatie en flexibiliteit van het personeel ervan. Hij wees ook op het gebruik van drones in steun van de politiezones bij het handhaven van de coronamaatregelen. Ook het nieuwe crisis- en coördinatiecentrum zal het werk in de toekomst vergemakkelijken, meende hij.

Spreidingsplan

Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel, was scherp voor het verdelingsplan voor de ziekenhuizen. Dat werkt volgens hem niet. De laatste dagen hadden een aantal Brusselse ziekenhuizen moeilijkheden om Covid-patiënten naar andere ziekenhuizen buiten het Brussels Gewest te transfereren nu de ziekenhuizen in het hoofdstedelijk gewest het bijzonder zwaar hebben omdat de tweede golf Brussel erg zwaar treft. Close wees ook op de zware financiële gevolgen voor de Brusselse ziekenhuizen omdat die door de gezondheidscrisis minder inkomsten hebben ontvangen.

Close verdedigde ook de Gewestelijke Veiligheidsraad, waarin onder meer de 19 burgemeesters en de leiding van de zes Brusselse politiezones zitten. Daarbinnen kunnen volgens hem gezamenlijke beslissingen genomen worden, wat voor meer duidelijkheid zorgt voor de burger. Eerder had ook Araoud gewezen op de verwarring die ontstaat als elke gemeente andere maatregelen neemt.

Philippe Close merkte tot slot op dat de openbare woonzorgcentra beter de coronacrisis hebben doorstaan dan de private WZC's. Hij vroeg zich af wat daarvoor de redenen zouden kunnen zijn.

Hervé Doyen, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters en zelf burgervader van Jette, moest in het begin van de crisis vaststellen dat er geen overleg was tussen de private rust- en verzorgingsinstellingen en de gemeente. Eens hij een gemeentelijke overlegstructuur had vastgelegd, verliep de samenwerking goed, stelde hij vast.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?