Close pleit voor efficiënter kader in strijd tegen straatprostitutie

© Bart Dewaele
| Straatprostitutie in de Alhambrawijk.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil efficiënter de strijd kunnen aanbinden met straatprostitutie. Hij heeft daarvoor een brief geschreven aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Burgemeester Close denkt aan gemeentelijke administratieve sancties.

De federale regering heeft onlangs een wetsontwerp goedgekeurd met daarin een hervorming van het seksueel strafrecht. De tekst ligt momenteel ter bespreking in de Kamer. Het ontwerp wil ook prostitutie uit de grijze zone halen. Door het te decriminaliseren, kunnen sekswerkers aanspraak maken op erkenning en bescherming.

De stad Brussel probeert al jaren paal en perk te stellen aan de straatprostitutie in de Alhambrawijk. In 2017 zag nog een nieuw reglement het levenslicht, met maatregelen om de overlast die met het fenomeen gepaard gaat, te bestrijden. Volgens een wet uit 1948 worden inbreuken tegen dat reglement beteugeld met politiestraffen. Volgens de burgemeester is die vorm van sanctionering onvoldoende op maat om overtreders te sanctioneren. Hij stelt daarom voor een beroep te doen op GAS-boetes.

Op het terrein laat het wijkcomité Alhambra ook van zich horen. De buurtbewoners vinden dat het wetsontwerp onvoldoende rekening houdt met de straatprostitutie. "Als wijkcomité hebben we steeds gepleit voor een juridisch kader voor de sekswerkers. De legalisering van straatprostitutie in woongebieden is voor ons niettemin een brug te ver", luidt het op hun Facebook-pagina. "De overlast beperkt zich immers niet tot de straten waar de sekswerkers klanten ronselen, maar vindt ook plaats in kelders, tuinen, ondergrondse parkings, appartementen ... in de ruime omgeving van prostitutiehotels."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?