Gewest voert strijd tegen vrouwengeweld op met 56-puntenplan

© PhotoNews
| Regering Rudi Vervoort III. Vlnr: Bernard Clerfayt (Défi), Nawal Ben Hamou (PS), Elke Van den Brandt (Groen), Rudi Vervoort (PS), Alain Maron (Ecolo), Pascal Smet (One.Brussels), Barbara Trachte (Ecolo), Sven Gatz (Open VLD.)

Het Gewest heeft vandaag een plan voorgesteld dat geweld tegen vrouwen naar het verleden moet katapulteren. Dat bestaat uit 56 concrete actiepunten die zowel aandacht hebben voor preventie als begeleiding en bescherming van slachtoffers. Zo wordt er vijf miljoen euro vrijgemaakt voor de oprichting van een centrum voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en zal elk politiekantoor in de toekomst moeten beschikken over een aparte onthaalcel die zich bezighoudt met klachten over (online) geweld tegen vrouwen.

De gewestelijke studiedienst equal.brussels heeft in 2016 onderzoek gevoerd naar partnergeweld. Uit de resultaten blijkt dat de helft (!) van de Brusselse vrouwen daar in hun leven minstens een keer het slachtoffer van wordt.

Daarnaast krijgt zo’n 86 procent te maken met seksuele intimidatie en krijgt nog eens 17 procent af te rekenen met stalking. Al deze vormen van geweld hebben een grote impact op hun welzijn: 30 procent van de getroffen vrouwen geeft aan de feiten een heel leven lang met zich mee te dragen.

Samenwerking met verenigingen op het terrein

Om daar verandering in te brengen heeft de Brusselse gewestregering een 56-puntenplan uitgestippeld. Dat moet vrouwen niet alleen beter beschermen tegen mogelijke agressors, maar ook de ondersteuning van slachtoffers optimaliseren. De maatregelen werden opgesteld in overleg met verenigingen die werken rond het thema.

Zo wordt er onder andere vijf miljoen euro vrijgemaakt voor de oprichting van een centrum voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Daar zal dan plaats zijn voor 50 vrouwen. Een concrete locatie daarvoor is er wel nog niet. Verder zal elk politiekantoor in de toekomst moeten beschikken over een aparte onthaalcel die zich bezighoudt met klachten over (online) geweld. Politieagenten zullen ook een cursus moeten volgen over hoe ze moeten omgaan met slachtoffers.

Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

Hoewel het draaiboek al bestaat uit 56 actiepunten, maakt Ben Hamou duidelijk dat dit slechts een begin is. “Het is een dynamisch plan. Dat wil zeggen dat er na tussentijdse evaluties daar waar nodig bijgestuurd zal worden.” Opvallend is ook dat het plan tentakels heeft die reiken tot andere kabinetten van Brusselse ministers en staatssecretarissen. “Dit is een goed voorbeeld van een gecoördineerde aanpak die het mogelijk maakt om dit probleem in al zijn facetten aan te pakken.”

Publieke ruimte heroriënteren

Op de werkvloer is er volgens minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) nog heel wat ruimte voor verbetering. “Een goed evenwicht vinden tussen de werk- en de privésfeer is niet eenvoudig. Als dat niet goed in balans zit, dan kan dit huiselijk geweld tot gevolg hebben. Dat geldt ook voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom zullen wij werk maken van een efficiënter en doortastend opsporingsbeleid van oneerlijke behandeling van werknemers,” klinkt hij ambitieus.

Elke Van den Brandt (Groen), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Nog een voorbeeld van waar aanpassingen mogelijk zijn is de publieke ruimte. “Zowel het effectieve als het subjectieve veiligheidsgevoel verhogen speelt een cruciale rol in het terugdringen van vrouwengeweld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan betere verlichting, met bewegingssensoren, alsook het invoeren van open metro’s in plaats van gesloten rijtuigen,” zegt mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-sp.a) wil in de toekomst pro-actief inspelen op het probleem. “Door vanaf het begin van de herontwikkelingsprojecten aandacht te besteden aan de realiteit van vrouwen in de openbare ruimte, kunnen we de situatie verbeteren. We hebben ons er dus toe verbonden om beter rekening te houden met de aspecten preventie, pesterijen en geweld in alle procedures die leiden tot de aanvraag en afgifte van een stedenbouwkundige vergunning.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?